COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

Work accidents, climate change and COVID-19
Santurtún, Ana; Shaman, Jeffrey
Science of The Total Environment, Volume 871, 1 May 2023, 162129, https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.162129
Available online 10 February 2023
Οι επιπτώσεις που επιφέρει η κλιματική αλλαγή και η πανδημία στην υγεία και την ευημερία των εργαζομένων είναι ποικίλες και απαιτούν τον εντοπισμό και την εφαρμογή βελτιωμένων στρατηγικών παρεμβάσεων. Αυτή η ανασκόπηση στοχεύει, πρώτον, να αξιολογήσει πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τα εργατικά ατυχήματα, εστιάζοντας στις επιπτώσεις των ακραίων θερμοκρασιών του αέρα και των φυσικών καταστροφών και, δεύτερον, να αναλύσει τον ρόλο της πανδημίας στο ίδιο πλαίσιο.
COVID-Dynamic: A large-scale longitudinal study of socioemotional and behavioral change across the pandemic
Rusch, Tessa; Han, Yanting; Liang, Dehua; Hopkins, Amber R; Lawrence, Caroline V; Maoz, Uri; Paul, Lynn K; Stanley, Damian A
Sci Data 10, 71 (2023). https://doi.org/10.1038/s41597-022-01901-6
Published: 03 February 2023
Η πανδημία COVID-19 έχει προκαλέσει τεράστια κοινωνική αναταραχή παγκοσμίως. Στις ΗΠΑ, πέρα από τον καταστροφικό φόρο σε ζωές και στην υγεία, προκάλεσε ένα οικονομικό σοκ που δεν είχε ξαναγίνει από την εποχή της Μεγάλης Ύφεσης και αποκάλυψε προϋπάρχουσες κοινωνικές ανισότητες. Οι πλήρεις επιπτώσεις αυτών των προκλήσεων σε επίπεδο προσωπικό, κοινωνικό, οικονομικό και δημόσιας υγείας δεν θα είναι γνωστές για χρόνια. Για να ελαχιστοποιηθεί το κοινωνικό κόστος και να διασφαλιστεί η μελλοντική ετοιμότητα, είναι σημαντικό να καταγράφονται οι ψυχολογικές και κοινωνικές εμπειρίες των ατόμων κατά τη διάρκεια τέτοιων περιόδων υψηλής κοινωνικής αστάθειας. Στο άρθρο αυτή εισάγεται, περιγράφεται και αξιολογείται το σύνολο δεδομένων COVID-Dynamic, μια διαχρονική μελέτη εντός των συμμετεχόντων, που διεξήχθη από τον Απρίλιο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2021, η οποία καταγράφει τις εμπειρίες από την πανδημία COVID-19 περισσότερων από 1000 κατοίκων των ΗΠΑ.
Explanation of factors forming missed nursing care during the COVID-19 pandemic: A qualitative study
Safdari, Ali; Rassouli, Maryam; Elahikhah, Maryam; Ashrafizadeh, Hadis; Barasteh, Salman; Jafarizadeh, Raana; Khademi, Fatemeh
Front. Public Health, Volume 11, 2023, https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.989458
26 January 2023
Η παροχή νοσηλευτικής περίθαλψης σε ασθενείς με COVID-19 έχει ασκήσει πρόσθετη πίεση στους νοσηλευτές, καθιστώντας την εκπλήρωση αρκετών απαιτήσεων περίθαλψης πρόκληση. Αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει στην απώλεια τμημάτων της νοσηλευτικής φροντίδας, μειώνοντας δυνητικά την ποιότητα της νοσηλευτικής φροντίδας και απειλώντας την ασφάλεια των ασθενών. Ως εκ τούτου, η παρούσα μελέτη στόχευε να εξηγήσει τους παράγοντες που διαμορφώνουν την απώλεια νοσηλευτικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 από τη σκοπιά των νοσηλευτών.

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Public Perceptions of the Socioeconomic Importance of Urban Green Areas in the Era of COVID-19: A Case Study of a Nationwide Survey in Greece
Kolimenakis, Antonios, Solomou, Alexandra D.; Proutsos, Nikolaos, Avramidou, Evangelia V.; Korakaki, Evangelia, Karetsos, Georgios, Kontogianni, Aimilia B.; Kontos, Konstantinos, Georgiadis, Christos, Maroulis, Georgios, Papagiannis, Eleftherios, Lagouvardos, Konstantinos, Tsagkari, Konstantinia
Land 2022, 11(12), 2290; https://doi.org/10.3390/land11122290
Published: 13 December 2022
The effect of COVID-19 pandemic on mental health and quality of life in the Athens area - Greece
Triantafillou, Eugenia; Tsellos, Panagiotis; Christodoulou, Nikos; Tzavara, Chara; Mrvoljak-Theodoropoulou, Irina; Christodoulou, George N
Psychiatriki, Volume 33 Issue 4, 2022
Published Online 17 November 2022

Pages

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.