COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

Remembering and Narrativising COVID-19: An Early Sociological Take
Manning, P.; Moore, S.; Tchilingirian, J.; Woodthorpe, K.
Sociology, 2023, https://doi.org/10.1177/0038038522114250
First published online January 31, 2023
Το πώς θα θυμόμαστε την πανδημία COVID-19 και τους θανάτους που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης της πανδημίας (2020–2021), μένει να φανεί στην πράξη. Γράφοντας από τη σκοπιά του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό το σύντομο άρθρο στοχάζεται στον τρόπο με τον οποίο η μνήμη, οι αφηγήσεις και ο θάνατος κατασκευάζονται, αμφισβητούνται και (ανα)παράγονται. Αντλώντας από τα αντίστοιχα κοινωνιολογικά υποπεδία των συγγραφέων, το άρθρο επιχειρεί μια συνεχή κοινωνιολογική αξιολόγηση των αναδυόμενων αφηγήσεων για την COVID-19, που μπορεί να περιλαμβάνει και να συμπεριπλέκει τις αντιλήψεις της προσωρινότητας, της υπευθυνότητας και της απώλειας.
Covid-19 customer experiences of self-service technology across pharmacies in South Africa
Thaba, S.; Jacobs, L.; Laby, A. I.
Cogent Social Sciences, Volume 9, 2023 - Issue 1, https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2157539
Published online: 04 Jan 2023
Χρησιμοποιώντας δεδομένα χρονοσειρών για περίοδο δώδεκα μηνών, το λογισμικό Atlas.ti χρησιμοποιήθηκε για να αναλύσει τα δεδομένα που εξήχθησαν από το Hello Peter, μια διαδικτυακή πλατφόρμα στη Νότια Αφρική για επιχειρήσεις και κριτικές πελατών, με σκοπό να αξιολογήσει τις αντιδράσεις των πελατών λόγω Covid-19 στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες λιανικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων σε ολόκληρη τη Νότια Αφρική. Η μελέτη εστίασε στους δύο μεγαλύτερους λιανοπωλητές καθώς συγκέντρωναν την πλειονότητα των παραπόνων. Πολλαπλές μεταβλητές ομαδοποιήθηκαν σε σχετικές μεταβλητές εξόδου. Η ανάλυση περιεχομένου χρησιμοποιήθηκε ως οδηγός για να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα.
Relationship Status-Based Health Disparities during the COVID-19 Pandemic
Thomeer, M. B.
Social Currents, 10(1), 17-40, 2023, https://doi.org/10.1177/23294965221099185
First published online May 13, 2022
Προηγούμενες έρευνες διαπιστώνουν ότι ο γάμος είναι μια προνομιακή μορφή οικογένειας με οφέλη για την υγεία. Αυτά τα πλεονεκτήματα για την υγεία μπορεί να μετατοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας, καθώς πέρασε περισσότερος χρόνος στο σπίτι και οι πόροι εξαντλήθηκαν. Η παρούσα μελέτη συγκρίνει διαφορές σε τρία αποτελέσματα υγείας μεταξύ διαφορετικών καταστάσεων σχέσεων από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο του 2020, χρησιμοποιώντας μια εθνικά αντιπροσωπευτική έρευνα των ΗΠΑ, την Έρευνα Σφυγμών Οικογένειας (N = 1.422.733).

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Public Perceptions of the Socioeconomic Importance of Urban Green Areas in the Era of COVID-19: A Case Study of a Nationwide Survey in Greece
Kolimenakis, Antonios, Solomou, Alexandra D.; Proutsos, Nikolaos, Avramidou, Evangelia V.; Korakaki, Evangelia, Karetsos, Georgios, Kontogianni, Aimilia B.; Kontos, Konstantinos, Georgiadis, Christos, Maroulis, Georgios, Papagiannis, Eleftherios, Lagouvardos, Konstantinos, Tsagkari, Konstantinia
Land 2022, 11(12), 2290; https://doi.org/10.3390/land11122290
Published: 13 December 2022
The effect of COVID-19 pandemic on mental health and quality of life in the Athens area - Greece
Triantafillou, Eugenia; Tsellos, Panagiotis; Christodoulou, Nikos; Tzavara, Chara; Mrvoljak-Theodoropoulou, Irina; Christodoulou, George N
Psychiatriki, Volume 33 Issue 4, 2022
Published Online 17 November 2022

Pages

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.