COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

Explanation of factors forming missed nursing care during the COVID-19 pandemic: A qualitative study
Safdari, Ali; Rassouli, Maryam; Elahikhah, Maryam; Ashrafizadeh, Hadis; Barasteh, Salman; Jafarizadeh, Raana; Khademi, Fatemeh
Front. Public Health, Volume 11, 2023, https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.989458
26 January 2023
Η παροχή νοσηλευτικής περίθαλψης σε ασθενείς με COVID-19 έχει ασκήσει πρόσθετη πίεση στους νοσηλευτές, καθιστώντας την εκπλήρωση αρκετών απαιτήσεων περίθαλψης πρόκληση. Αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει στην απώλεια τμημάτων της νοσηλευτικής φροντίδας, μειώνοντας δυνητικά την ποιότητα της νοσηλευτικής φροντίδας και απειλώντας την ασφάλεια των ασθενών. Ως εκ τούτου, η παρούσα μελέτη στόχευε να εξηγήσει τους παράγοντες που διαμορφώνουν την απώλεια νοσηλευτικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 από τη σκοπιά των νοσηλευτών.
Impacts of the COVID-19 Pandemic on the Bereaved
Janus, Soraya A.; King, Steff, Lam, Vienna C.; Anderson, Gail S.
Illness, Crisis & Loss ; : 1, 2023, https://doi.org/10.1177/10541373221151105
Published January 31, 2023
Η πανδημία COVID-19 έχει σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο μέσα σε μόλις δύο χρόνια. Οι κυβερνητικοί περιορισμοί για την πρόληψη της μετάδοσης έχουν επηρεάσει τις τυπικές πρακτικές πένθους, όπως οι συγκεντρώσεις στις κηδείες και οι υπηρεσίες υποστήριξης των πενθούντων. Αυτή η έρευνα εξετάζει τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να είχε η πανδημία στην ικανότητα των ανθρώπων να θρηνούν.
COVID-19 and Public Health: Analysis of Opinions in Social Media
Raskhodchikov, Aleksey N; Pilgun, Maria
Int. J. Environ. Res. Public Health 2023, 20(2), 971; https://doi.org/10.3390/ijerph20020971
Published: 5 January 2023
Το άρθρο αυτό παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας έρευνας της κοινής γνώμης κατά το τρίτο κύμα της πανδημίας COVID-19 στη Ρωσία. Η μελέτη προσεγγίζει το θέμα της στάσης των πολιτών απέναντι στη δημόσια υγεία, καθώς και της αντίδρασης των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στα κυβερνητικά μέτρα σε μια κατάσταση κρίσης κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας. Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο φαινόμενο της επιδημίας παραπληροφόρησης και στις μεθόδους ανίχνευσης περιπτώσεων διάδοσης ψευδών και αδιασταύρωτων πληροφοριών για ασθένειες.

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Transmission Potential of Human Monkeypox in Mass Gatherings
Sypsa, Vana; Mameletzis, Ioannis; Tsiodras, Sotirios
Open Forum Infect Dis ; 9(11): ofac501, 2022 Nov, https://doi.org/10.1093/ofid/ofac501
Published: 25 October 2022
One year of COVID-19: Impacts on safe driving behavior and policy recommendations
Michelaraki, Eva, Sekadakis, Marios, Katrakazas, Christos, Ziakopoulos, Apostolos, Yannis, George
Journal of Safety Research ; 2022, https://doi.org/10.1016/j.jsr.2022.10.007
Available online 24 October 2022

Pages

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.