COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

Acute and long-term psychiatric symptoms associated with COVID-19 (Review)
Paunescu, R. L.; Miclutia, I. V.; Verisezan, O. R.; Crecan-Suciu, B. D.
Biomedical Reports, January 2023, Volume 18 Issue 1, https://doi.org/10.3892/br.2022.1586
Published online on: November 17, 2022
Ο στόχος της παρούσας ανασκόπησης ήταν να παράσχει μια γενική επισκόπηση των ψυχιατρικών συμπτωμάτων που αναπτύχθηκαν κατά τη μόλυνση από SARS-CoV-2 και της μακροπρόθεσμης έκβασής τους, τονίζοντας ότι, από την παρακολούθηση μέσω επιζώντων ασθενών αποκαλύφθηκε ότι ορισμένα από τα ψυχιατρικά συμπτώματα της COVID-19 παρέμειναν για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το εξιτήριο και σχετίστηκαν επίσης με αρνητικές επιπτώσεις στις λειτουργίες εν γένει και με χαμηλότερη ποιότητα ζωής.
Response of Financial Markets to COVID-19 Pandemic: A Review of Literature on Stock Markets
Fianto, B. A.; Ridhwan, M. M.; Shah, S. A. A.; Faris, M.; Ruslan, R. A. H. M.
Emerging Science Journal ; 7(Special Issue):29-54, 2023, https://doi.org/10.28991/ESJ-2023-SPER-03
Published 24 September 2022
Ο στόχος αυτής της έρευνας είναι να συγκεντρώσει τη βιβλιογραφία που δημοσιεύτηκε σχετικά με τον αντίκτυπο της κρίσης της πανδημίας COVID-19 στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές, ώστε να κερδηθούν από την κρίση συμπεράσματα για τους διαχειριστές. Πραγματοποιεί μια θεματική βιβλιομετρική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που δημοσιεύεται σε περιοδικά που αποδελτιώνονται από τη βάση δεδομένων Scopus, από την αρχή της πανδημίας, χρησιμοποιώντας FCWI, Piecharts και VOSViewer.
The choice between business travel and video conferencing after COVID-19 – Insights from a choice experiment among frequent travelers
Müller, Adrian, Wittmer, Andreas
Tourism Management, Volume 96, June 2023, 104688, https://doi.org/10.1016/j.tourman.2022.104688
Available online 22 November 2022
Η πανδημία COVID-19 έχει επιταχύνει την αντικατάσταση των επαγγελματικών ταξιδιών από την τηλεδιάσκεψη. Ωστόσο, η συμπεριφορά λήψης αποφάσεων σε σχέση με εικονικές εναλλακτικές όσων ταξιδεύουν για επαγγελματικούς σκοπούς έχει ερευνηθεί ελάχιστα. Η παρούσα εργασία καλύπτει αυτό το κενό επανασχεδιάζοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και διερευνώντας τη θεμελιώδη επιλογή μεταξύ επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο και εικονικής επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας μια προσαρμοστική συνδυαστική ανάλυση που βασίζεται στην επιλογή.

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.