COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

The Effect of the COVID-19 Pandemic on Low SES Kindergarteners' Language Abilities
Nevo, Einat
Early Childhood Educ J (2023). https://doi.org/10.1007/s10643-023-01444-4
Published: 03 February 2023
Οι γλωσσικές δεξιότητες των μικρών παιδιών έχουν σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή τους επιτυχία καθ' όλη τη διάρκεια φοίτησής τους στο σχολείο, ιδιαίτερα στις επιδόσεις στην ανάγνωση και τη γραφή. Η εξάπλωση της COVID-19, που οδήγησε σε lockdown, λιγότερες ώρες μάθησης στο νηπιαγωγείο και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μπορεί να έχει επηρεάσει την έκθεση των παιδιών σε ευκαιρίες μάθησης. Ο στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να συγκρίνει τις γλωσσικές ικανότητες (λεξιλόγιο και μορφολογική επίγνωση) δύο ομάδων μαθητών νηπιαγωγείου χαμηλού κοινωνικο-οικονομικού επιπέδου, 110 παιδιών που πήγαιναν σε επτά νηπιαγωγεία πριν από την πανδημία COVID-19 και 54 παιδιών που πήγαιναν σε οκτώ νηπιαγωγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19.
Situational pathogen avoidance mediates the impact of social connectedness on preventive measures during the COVID-19 pandemic
Taubert, F.; Sprengholz, P.; Korn, L.; Eitze, S.; Wiedermann, M.; Betsch, C.
Sci Rep 13, 2418 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-29239-y
Published 10 February 2023
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η φυσική απόσταση ήταν μία από τις πιο σημαντικές συμπεριφορές για τη μείωση της εξάπλωσης του ιού. Η παρούσα μελέτη διερεύνησε την επίδραση της εξοικείωσης με άλλα άτομα σε ιδιωτικές συγκεντρώσεις, στην αποφυγή του παθογόνου. Με βάση το μοντέλο κοινωνικής ταυτότητας της ανάληψης ρίσκου και τη θεωρία του συμπεριφορικού ανοσοποιητικού συστήματος, έγινε η υπόθεση ότι η μεγαλύτερη εξοικείωση με τους άλλους θα έκανε τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο συνδεδεμένοι μεταξύ τους και θα μείωνε την αποφυγή των παθογόνων περιστάσεων. Αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες αντιλήψεις για τον κίνδυνο μόλυνσης από την COVID-19 και λιγότερες προστατευτικές συμπεριφορές.
"Creative Non-compliance”: Complying with the "Spirit of the Law” Not the "Letter of the Law” under the Covid-19 Lockdown Restrictions
Meers, J.; Halliday, S.; Tomlinson, J.
Deviant Behavior ; 44(1):93-111, 2023, https://doi.org/10.1080/01639625.2021.2014286
Published online: 13 Dec 2021
Αυτή η μελέτη προσδιορίζει μια μορφή μη συμμόρφωσης με τους περιορισμούς της COVID-19 στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη "δημιουργική μη συμμόρφωση". Εδώ, τα άτομα δικαιολογούν την παραβίαση των περιορισμών ως συμμόρφωση τουλάχιστον με το "πνεύμα του νόμου" αν όχι με το "γράμμα του νόμου".

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

The COVID-19 Pandemic Enhanced Virology Research in Greece
Beloukas, Apostolos; Chaintoutis, Serafeim C; Karakasiliotis, Ioannis
Viruses 2023, 15(1), 69; https://doi.org/10.3390/v15010069
Published: 25 December 2022
Air Quality Versus Perceived Comfort and Health in Office Buildings at Western Macedonia Area, Greece during the Pandemic Period
Sakellaris, Ioannis, Papadopoulos, Giannis, Saraga, Dikaia, Xenofontos, Thalia, Tolis, Evangelos, Panaras, Giorgos, Bartzis, John
Applied Sciences, 2023, 13(2), 1137; https://doi.org/10.3390/app13021137
Published: 14 January 2023

Pages

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.