COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

Increase in Mental Disorders During the COVID-19 Pandemic-The Role of Occupational and Financial Strains
Dragano, Nico; Reuter, Marvin; Berger, Klaus
Dtsch Arztebl Int ; 119(11): 179-187, https://doi.org/10.3238/arztebl.m2022.0133
2022 Mar 18
Πολυάριθμες μελέτες έχουν αναφέρει αύξηση των ψυχικών διαταραχών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, αλλά οι ακριβείς λόγοι αυτής της εξέλιξης δεν είναι ακριβώς κατανοητοί. Σε αυτή τη μελέτη διερευνάται εάν οι επαγγελματικές και οικονομικές αλλαγές που σχετίζονται με την πανδημία (π.χ. μειωμένες ώρες εργασίας, εργασία από το σπίτι, οικονομικές απώλειες) συσχετίστηκαν με αυξημένα συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους σε σύγκριση με την κατάσταση πριν από την πανδημία.
Relationship Between Income Level and Hospitalization Rate in COVID-19 Cases; an Example of Social Factors Affecting Health
Maher, Ali; Dehnavi, Hamed; Salehian, Elham; Omidi, Mona; Hannani, Khatereh
Arch Acad Emerg Med ; 10(1): e23, 2022
Published online: 9 April 2022
Η συνεκτίμηση της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και των κλινικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού είναι απαραίτητη για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων που σχετίζονται με τον έλεγχο της νόσου COVID-19. Ο κύριος σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει τη σχέση μεταξύ του επιπέδου του εισοδήματος και του ποσοστού νοσηλείας των ασθενών με COVID-19.
Obesity and COVID-19 in children and adolescents: a double pandemic
Brambilla, Ilaria; Delle Cave, Francesco; Guarracino, Carmen; De Filippo, Maria; Votto, Martina; Licari, Amelia; Pistone, Carmelo; Tondina, Enrico
Acta Biomed ; 93(S3): e2022195, https://doi.org/10.23750/abm.v93iS3.13075
Published Jun 6, 2022
Στη μελέτη αυτή συνοψίζεται η υπάρχουσα γνώση σχετικά με την παθοφυσιολογία της COVID-19 και εξετάζεται πώς οι διάφορες συνιστώσες της μπορεί να επιδεινωθούν σε περιπτώσεις παχυσαρκίας. Σκοπός είναι να διερευνηθεί η επίδραση της παχυσαρκίας στη σοβαρότητα της νόσου στους ασθενείς με COVID-19 και να υπάρξει συνεργασία για καλύτερη κλινική φροντίδα των ασθενών αυτών.

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Mintziori G, Duntas LH, Veneti S, Goulis DG.
Int J Environ Res Public Health. 2022 Apr 26;19(9):5277. doi: 10.3390/ijerph19095277. PMID: 35564672; PMCID: PMC9099932.
Published: 26 April 2022
Gkirtsou C, Konstantinidis T, Cassimos D, Konstantinidou EI, Kontekaki EG, Rekari V, Bezirtzoglou E, Martinis G, Stergiannis P, for Thrace Study Group on Blood Donors’
International Journal of Environmental Research and Public Health. 2022; 19(9):4963. https://doi.org/10.3390/ijerph19094963

Pages

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.