COVID-19: Επιστημονική πληροφόρηση

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δημιούργησε αυτή την ιστοσελίδα με σκοπό να προσφέρει έγκυρη πληροφόρηση στην ερευνητική κοινότητα και σε κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της επιστημονικής έρευνας για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19. Ο νέος κορονοϊός μπήκε βίαια στη ζωή μας και έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας. Και σε αυτές τις συνθήκες, η αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την κοινότητα της γνώσης, να συμβάλουμε ώστε να αναδειχθούν έγκυρες επιστημονικές απόψεις και δεδομένα που προσφέρουν στον δημόσιο διάλογο και θωρακίζουν την κοινωνία απέναντι στον ανορθολογισμό και τον φόβο.

φωτογραφία: Mick De Paola

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Οι επιστήμονες πληροφόρησης του ΕΚΤ επιλέγουν άρθρα από έγκυρα επιστημονικά περιοδικά ανοικτής πρόσβασης και από περιοδικά των οποίων οι εκδότες αποφάσισαν να ανοίξουν το περιεχόμενο χωρίς περιορισμούς.

Identifying High-Risk Workspaces during COVID-19 using Machine Learning
Drennan, L.; Lozano, J.; Chesser, M.; Carrier, E.
34th International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference, FLAIRS-34 2021 ; 34, 2021, https://doi.org/10.32473/flairs.v34i1.128484
2021-04-18
Παρουσιάζουμε ένα μοντέλο ικανό να εντοπίζει χώρους εργασίας υψηλού κινδύνου για μετάδοση της νόσου COVID-19 και επεξηγούμε πώς οι υπάρχουσες τεχνικές για τον ποσοτικό προσδιορισμό της αβεβαιότητας στη μηχανική μάθηση μπορούν να εφαρμοστούν για την εκτίμηση της αξιοπιστίας αυτών των προβλέψεων.
Mask Recognition with Computer Vision in the Age of a Pandemic
Jones, D.; Christoforou, C.
34th International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference, FLAIRS-34 2021 ; 34, 2021, https://doi.org/10.32473/flairs.v34i1.128486
2021-04-18
Σε αυτό το άρθρο, προτείνεται μια λύση στο πρόβλημα της παρακολούθησης της χρήσης μάσκας, βασισμένη στην υπολογιστική όραση. Συγκεκριμένα, προτείνεται ένα συνελικτικό νευρωνικό δίκτυο για την αναγνώριση εικόνων ανθρώπων που φορούν μάσκες σωστά, ανθρώπων που φορούν μάσκες με λάθος τρόπο και ανθρώπων που δεν φορούν καθόλου μάσκες.
Indian MSMEs amidst the COVID-19 Pandemic: Firm Characteristics and Access to Finance
Uddin, M. A.; Jamil, S. A.; Khan, K.
Academic Journal of Interdisciplinary Studies ; 11(3):71-81, 2022, https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0069
5 May 2022
Η σημασία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην οικονομική ανάπτυξη και η πρόσβασή τους στη χρηματοδότηση μετά την πανδημία COVID-19 αναλύεται σε αυτή τη μελέτη. Η διαθεσιμότητα χρηματοδότησης είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την άνθηση των ΜΜΕ, οι οποίες συνήθως πλήττονται καίρια από την οικονομική ύφεση. Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εξακριβώσει πώς οι παράγοντες που σχετίζονται με την επιχείρηση όπως η τοποθεσία, το είδος, το μέγεθος, η ηλικία, η ιδιοκτησία, τα εχέγγυα και οι πληροφορίες της επιχείρησης επηρεάζουν την πρόσβασή της στη χρηματοδότηση στην Ινδία.

Pages

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Constantina Stefanidou, Kyriakos Kyriakou, Achilleas Mandrikas, Ioanna Stavrou, Constantine Skordoulis
European Journal of Science and Mathematics Education, Volume 10, Issue 3, pp. 284-297. https://doi.org/10.30935/scimath/11880
Accepted: 5 Mar 2022
Andreas Nikiforiadis, Lambros Mitropoulos, Pantelis Kopelias, Socrates Basbas, Nikiforos Stamatiadis, Sofia Kroustali
Cities 125 (2022) 103662, https://doi.org/10.1016/j.cities.2022.103662
Available online 16 March 2022
Georgiadou, Anna, Mouzakitis, Spiros, Askounis, Dimitris,
Security Journal, 35(2), pp. 486-505, June 2022
Published online: 26 February 2021

Pages

Videos - Podcasts

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα.