Διαχείριση κρίσης

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

The management of public libraries during COVID-19 pandemic: a systematic literature review through PRISMA method
Petros Kostagiolas , Anna Katsani
Library Management, ISSN: 0143-5124, https://doi.org/10.1108/LM-08-2021-0068
Article publication date: 9 September 2021
Giorgos Bamias, Styliani Lagou, Michalis Gizis, George Karampekos, Konstantinos G Kyriakoulis, Christos Pontas, Gerassimos J Mantzaris
Inflammatory Bowel Diseases, Volume 26, Issue 8, August 2020, Pages 1144–1148, https://doi.org/10.1093/ibd/izaa143

 

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Obstfeld, Maurice
Peterson Institute for International Economics Working Paper No. 22-2, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4048186
Posted: 2 Mar 2022
Εξετάζετα η εξέλιξη των παγκόσμιων χρηματοπιστωτικών αγορών μετά την παγκόσμια κρίση της COVID-19, τις αλλαγές στην ακαδημαϊκή σκέψη σχετικά με τις εγχώριες επιπτώσεις αυτών των αγορών, τις πιέσεις που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης και τους κινδύνους που μπορεί να ελλοχεύουν στο μέλλον.
Andreas Schleicher
OECD, 2020
September 8, 2020
Η έκδοση 2020 της έκθεσης «Education at a Glance 2020»  από τον ΟΟΣΑ παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των εκπαιδευτικών συστημάτων σε χώρες μέλη, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερών δεικτών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Μαζί με την έκθεση αυτή, ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε επίσης το "The Impact Of Covid-19 On Education Insights From Education at A Glance 2020". 
PLOS BIOLOGY,  https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000959
Published: April 2, 2021
Τα αποτελέσματά αυτής της μετα-έρευνας, δείχνουν τον άνευ προηγουμένου ρόλο των preprints στη διάδοση της επιστήμης της COVID-19 και τον αντίκτυπο της πανδημίας στην επιστημονική επικοινωνία.

The disorder of things: Quarantine unemployment, the decline of neoliberalism, and the Covid-19 lockdown crash
Michael A. Peters
Educational Philosophy and Theory, DOI: 10.1080/00131857.2020.1759190
Published online: 07 May 2020
Τα «Επιδημιοοικονομικά» (Epidemiologics Economics) είναι ο τομέας που μελετά την ανταπόκριση των οικονομικών πολιτικών σε περίοδο επιδημίας. Σπάνια στην επιστήμη των οικονομικών συναντώνται περιπτώσεις όπως το κλείσιμο της  παγκόσμιας αγοράς λόγω του Covid-19. Ενώ κάθε οικονομολόγος δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει σε αυτή την αντιμετώπιση μέσω του κλειδώματος παρά τις επιπτώσεις στην ανεργία και το ΑΕΠ, δεν είναι σίγουροι για τα μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος - οι τρέχουσες πολιτικές και τα μέτρα φαίνεται να είναι εν μέρη ανθρωπιστική βοήθεια για ανακούφιση πληγέντων από καταστροφή και μερική αντιμετώπιση ύφεσης.

Charis E. Kubrin, Bradley Bartos and Richard McCleary
Social Science Quarterly, 2022, Working Paper Series, Number of pages: 34 
Posted: 26 May 2022
Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι πολιτικές λιτότητας αντιστοιχούν σε αυξημένα ποσοστά αυτοκτονιών στην Ελλάδα για το σύνολο του πληθυσμού και για τους άνδρες και τις γυναίκες. Εδώ, συζητώνται οι συνέπειες των ευρημάτων για την τρέχουσα οικονομική κρίση που συνδέεται με την πανδημία COVID-19.
Wakeling S, Garner J, Hider P, et al.
IFLA Journal. November 2021. doi:10.1177/03400352211054115
First Published November 14, 2021
Αναφέρονται τα ευρήματα από μια μεγάλης κλίμακας έρευνα διευθυντών δημόσιων βιβλιοθηκών στην Αυστραλία, και αποκαλύπτονται σημαντικές γνώσεις σχετικά με τις αντιδράσεις στο κλείσιμο των βιβλιοθηκών, τα θέματα στελέχωσης, τις νέες και διευρυμένες υπηρεσίες και προγράμματα  και τον ρόλο των δημοσίων βιβλιοθηκών κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης και μετά.
Sustainability of supply chains in the wake of the coronavirus (COVID-19/SARS-CoV-2) pandemic: lessons and trends
Ana Beatriz Lopes de Sousa Jabbour, Charbel Jose Chiappetta Jabbour, et al.
Modern Supply Chain Research and Applications, https://doi.org/10.1108/MSCRA-05-2020-0011
Publication date: 4 June 2020
Ο σκοπός αυτού του άρθρου είναι να εξετάσει τις προτεραιότητες και τη στόχευση των διαχειριστών στον τομέα της αλυσίδας εφοδιασμού, μετά από τη νόσο του κοροναϊού 2019 (COVID-19) και το μεγάλο lockdown του 2020. Παρέχονται οδηγίες για την κατασκευή πιο έξυπνων και πιο ανθεκτικών αλυσίδων εφοδιασμού και επισημαίνονται οι μελλοντικές τάσεις.
Kabel A, Phillipson R.
Race & Class. December 2020. doi:10.1177/0306396820974180
First Published December 2, 2020
Γίνεται μια αντιπαραβολή της πρόσφατης κοινωνικής κρίσης που επέφερε η Covid-19,  με το βιβλίο του Albert Camus, The Plague, ένα μυθιστόρημα με κέντρο τον ανθρώπινο παράγοντα στην αντιμετώπιση μιας επιδημίας.

Pages