Συνεντεύξεις

2002

Σίμος Μπενσασσών

Διευθυντής, τομέας FET, Γενική Διεύθυνση "Κοινωνία της Πληροφορίας", ΕΕ

2001

2000

Αχιλλέας Μήτσος

Γενικός Διευθυντής, Γενική Διεύθυνση Έρευνας, ΕΕ

1999

1998

Pages