Το 6ο ΠΠ δίνει ευκαιρίες για συνεργασία με άριστες ερευνητικές μονάδες

Louis Bellemin

Προϊστάμενος, Πολιτική Διεθνούς Επιστημονικής Συνεργασίας

Τεύχος 35 | Μαρ.-Απρ. 2003

Συνέντευξη

Συνέντευξη με τον κ. Louis Bellemin, Προϊστάμενο της Διοικητικής Μονάδας «Πολιτική Διεθνούς Επιστημονικής Συνεργασίας» (ΓΔ Έρευνας, Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ