Αφιερώματα

2021
Βήματα προς το ψηφιακό μέλλον
Τεύχος 120 |
Καλύτερα δεδομένα για την ψηφιακή κοινωνία και οικονομίa - Υποδομές και υπηρεσίες του ΕΚΤ με επικέντρο τη διακυβέρνηση δεδομένων Η Ελλάδα στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση - Τα σημαντικά βήματα που έγιναν μέχρι σήμερα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του δημόσιου τομέα  Ψηφιακές πρωτοπορίες στην ελ...>>
2020
Ψηφιακές δεξιότητες
Τεύχος 119 | Φθινόπωρο 2020
Το ΕΚΤ και ο ψηφιακός εγγραμματισμός Γιατί πλέον όλοι πρέπει να καταλαβαίνουν «τι λένε τα κομπιούτερς κι οι αριθμοί» Η συνεργασία δίνει αξία στα ψηφιακά εργαλεία Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών Το ΕΚΤ και ο ψηφιακός εγγραμματισμός Η ταχύτητα με την οποία ενσωματώνεται η τεχνολογία την καθημερινότητά μ...>>
COVID-19: Επιστήμη και Κοινωνία
Τεύχος 118 | Άνοιξη-Καλοκαίρι 2020
Η COVID-19 έδωσε το έναυσμα για συντονισμένες πρωτοβουλίες στο ευρωπαϊκό και το εθνικό σύστημα καινοτομίας, ενίσχυσε την τάση συνεργασίας των ερευνητών σε όλο τον κόσμο, έδωσε στην έννοια της ανοικτής επιστήμης πραγματικό νόημα. Πανεπιστήμια, ερευνητικοί οργανισμοί, φορείς χάραξης πολιτικής, σε μ...>>
2019
Το ΕΚΤ στην αιχμή της ψηφιακής εποχής
Τεύχος 117 | Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2019
Από τον Αύγουστο του 2019 το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) είναι πλέον αυτόνομο Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ τον Δεκέμβριο το υπουργείο ανακοίνωσε το Διοικητικό Σ...>>
Η Ελλάδα στον Ορίζοντα 2020: Μια πρώτη αποτίμηση της ελληνικής συμμετοχής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας
Τεύχος 116 | Ιούνιος-Αύγουστος 2019
Ο Ορίζοντας 2020, το πρόγραμμα - πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Έρευνα και την Καινοτομία, καλύπτει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει την κοινή στρατηγική "Ευρώπη 2020" που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία σε κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώ...>>
Κυκλική Οικονομία: Ένα νέο οικονομικό μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης
Τεύχος 115 | Μάρτιος - Μάιος 2019
Απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχίσει να αναπτύσσεται η κοινωνία μας και να εξασφαλίζεται η επάρκεια φυσικών πόρων, η σταθερότητα και η διάρκεια, είναι να ακολουθηθεί ένα νέο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης που θα περιορίζει τα απόβλητα, αλλά και θα μειώνει την ανάγκη για νέους πόρους που πρέπει να α...>>
Δράσεις για τη στήριξη νέων ερευνητών: Τα αποτελέσματα μελετών του ΕΚΤ για την αξιολόγηση δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Τεύχος 114 | Δεκέμβριος 2018 - Φεβρουάριος 2019
Το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό με τις γνώσεις του και την ερευνητική του δραστηριότητα συμβάλει ενεργά στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Η στήριξη συνεπώς των νέων ερευνητών είναι απαραίτητη για τη μετάβαση σε...>>
2018
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: 60 χρόνια πρωτοπορίας στην έρευνα για την κοινωνία και την οικονομία
Τεύχος 113 | Σεπτέμβριος - Νοέμβριος 2018
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (EIE), ένα από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα της χώρας, είναι ένας διεθνώς αναγνωρισμένος φορέας για την αξιόπιστη, διεπιστημονική  και καινοτόμο έρευνά του, καθώς και τη διαχρονική συμβολή του στην εκπαίδευση νέων επιστημόνων, την παραγωγής νέας γνώσης και τη σύνδεση της έρευνας μ...>>
Οι ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά - Σταθερά ανοδική η απήχησή τους την περίοδο 2002-2016
Τεύχος 112 | Ιούνιος - Αύγουστος 2018
Οι ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις διακρίνονται για την ποιότητα και την πρωτοτυπία τους, λαμβάνοντας συνεχώς περισσότερες αναφορές από άλλους επιστήμονες σε διεθνές επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια οι συνολικοί δείκτες και η θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Οργανισμό Οικ...>>
H Καινοτομία στις Ελληνικές Επιχειρήσεις: Δείκτες, Επιδόσεις, Προοπτικές
Τεύχος 111 | Μάρτιος - Μάιος 2018
Η επαναδιάταξη της ελληνικής οικονομίας μετά την οικονομική κρίση και η επαναπροσδιορισμός του παραγωγικού μοντέλου με έμφαση στην επιστημονική γνώση και τεχνολογική ανάπτυξη, όπως είναι προφανές, περνά μέσα από τις επιχειρήσεις και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Οι τελευταίες είναι οι ατμομηχανέ...>>

Pages