Αφιερώματα

2003
Ευρωπαϊκές δράσεις για την κινητικότητα των ερευνητών
Τεύχος 38 | Σεπ.-Οκτ. 2003
H αύξηση του αριθμού των ερευνητών και η ενίσχυση της κινητικότητάς τους, τόσο μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών όσο και μεταξύ ακαδημαϊκής και βιομηχανικής κοινότητας, αποτελούν επιτακτικές ανάγκες της ΕΕ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής "Οι ερευνητές στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας: Ένα επάγγ...>>
Από τις τεχνολογίες πλέγματος στις ηλεκτρονικές υποδομές
Τεύχος 37 | Ιούλ.-Αύγ. 2003
Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στην Ευρώπη στον τομέα των ερευνητικών υποδομών έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού δικτύου υπερ-υψηλών ταχυτήτων (GEANT), καθώς και εθνικών ερευνητικών και εκπαιδευτικών δικτύων στα κράτη μέλη. Παράλληλα, οι τεχνολογίες πλέγματος – Grid, οι οποίες στ...>>
Επιστημονική Δημοσίευση ή Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας;
Τεύχος 36 | Μάιος-Ιούν. 2003
Το δίλημμα των Ευρωπαίων ερευνητών σχετικά με την άμεση δημοσιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων ή την κατοχύρωση με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας βρέθηκε πρόσφατα στο προσκήνιο,  με αφορμή την πολιτική συμφωνία για το Κοινοτικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΚΔΕ) που επιτεύχθηκε το Μάρτιο 2003, στο πλαίσιο...>>
Ερευνητικές συνεργασίες στα Βαλκάνια και τον Εύξεινο Πόντο
Τεύχος 35 | Μαρ.-Απρ. 2003
Η προβολή του 6ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στις χώρες της Βαλκανικής και του Εύξεινου Πόντου και η διαμόρφωση ενός Σχεδίου Δράσης για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των βαλκανικών χωρών ήταν το αντικείμενο δύο...>>
Συγκριτική αξιολόγηση εθνικών ερευνητικών πολιτικών
Τεύχος 34 | Ιαν.-Φεβ. 2003
Η συγκριτική αξιολόγηση των εθνικών ερευνητικών πολιτικών ήταν το θέμα της πρώτης εκδήλωσης της ελληνικής προεδρίας στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας, που διοργανώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης) και την Ευρωπ...>>
2002
Ελληνική Προεδρία της Ε. Ε.
Τεύχος 33 | Νοέ.-Δεκ. 2002
Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ  >>
Έρευνα, Τεχνολογία & Ανάπτυξη στην Ευρώπη
Τεύχος 32 | Σεπ.-Οκτ. 2002
Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ  >>
Ελληνική Προεδρία ΕΥΡΗΚΑ: Ενίσχυση του ρόλου του ΕΥΡΗΚΑ στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας
Τεύχος 31 | Ιούλ.-Αύγ. 2002
Η περαιτέρω ενίσχυση του ρόλου του ΕΥΡΗΚΑ στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, η σύνδεση του ΕΥΡΗΚΑ με το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Ανάπτυξη, και η κινητοποίηση κεφαλαίων του ιδιωτικού τομέα για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ήταν τα βασικά συμπεράσματα της 20ης Διυπουργικής Διά...>>
6ο Πρόγραμμα Πλάισιο για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (2002-2006)
Τεύχος 29 | Μάρ.-Απρ. 2002
Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ  >>
2001
Τεχνολογίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας
Τεύχος 25 | Ιούλ.-Αύγ. 2001
Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ  >>

Pages