Βιομηχανία – Έρευνα – Καινοτομία: η Πρόκληση

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Η ανάγκη για διαμόρφωση μιας εθνικής στρατηγικής έρευνας και ενός πλαισίου αποτελεσματικής συνεργασίας των επιχειρήσεων με τα ερευνητικά κέντρα, για στήριξη της ελεύθερης έρευνας αλλά και παραγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων με βάση τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας ήταν η βασική διαπίστωση της ημερίδας "Βιομηχανία – Έρευνα – Καινοτομία: η Πρόκληση" που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 25 Νοεμβρίου 2003 στο Συνεδριακό Κέντρο του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και την Εταιρία Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας.

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ