Ψηφιακές δεξιότητες

Σε αυτό το αφιέρωμα:

Το ΕΚΤ και ο ψηφιακός εγγραμματισμός

Γιατί πλέον όλοι πρέπει να καταλαβαίνουν «τι λένε τα κομπιούτερς κι οι αριθμοί»

Η συνεργασία δίνει αξία στα ψηφιακά εργαλεία

Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών

Το ΕΚΤ και ο ψηφιακός εγγραμματισμός

Η ταχύτητα με την οποία ενσωματώνεται η τεχνολογία την καθημερινότητά μας δημιουργεί μια δυναμική την οποία δεν μπορούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης να ακολουθήσουν. Ο χάρτης των ψηφιακών δεξιοτήτων αποκτά συνεχώς νέες επικράτειες. Στις συνθήκες της πανδημίας, με τις κοινωνικές και ψηφιακές ανισότητες να διευρύνονται, θεσμοί και πρωτοβουλίες καλούνται να αναπτύξουν στοχευμένες δράσεις αξιοποιώντας τη γνώση και την εμπειρία που διαθέτουν για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος.

Την Άνοιξη του 2020 οι πολίτες της Ευρώπης και του κόσμου ολόκληρου συνειδητοποίησαν ότι η ψηφιακή ικανότητα αποτελεί εφόδιο που μπορεί να τους κρατήσει εντός της εργασίας, ενώ στον κλυδωνισμό της κρίσης άνοιγε ακόμα περισσότερο το κοινωνικό και ψηφιακό χάσμα στις χώρες που οι ανισότητες είναι μεγαλύτερες. Ο εκσυγχρονισμός της εκπαίδευσης, η αξιοποίηση ψηφιακών τεχνολογιών για μάθηση και για αναγνώριση και επικύρωση δεξιοτήτων, καθώς και η πρόβλεψη και ανάλυση των αναγκαίων δεξιοτήτων του μέλλοντος, αποτελούν το ευρωπαϊκό τρίπτυχο για την απόκριση στην πρόκληση του ψηφιακού εγγραμματισμού. «Η διαρκής ενδυνάμωση με νέες δεξιότητες είναι ο δρόμος για την απασχόληση και την ευημερία. Εφόσον κατέχουμε τις κατάλληλες δεξιότητες, είμαστε σε θέση όχι μόνο να διεκδικήσουμε καλύτερες θέσεις εργασίας αλλά και να διαδραματίσουμε αποτελεσματικότερα τον ρόλο μας ως ενεργοί πολίτες σε μία δημοκρατική κοινωνία» αναφέρεται στον ιστότοπο της Εθνικής Συμμαχίας.

Σήμερα, η ταχύτητα με την οποία ενσωματώνεται η τεχνολογία την καθημερινότητά μας δημιουργεί μια δυναμική την οποία δεν μπορούν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης να ακολουθήσουν. Αναπόφευκτα, οι εκπαιδευτικοί θεσμοί είναι πίσω από τις διαδικασίες άμεσης πρακτικής μάθησης. Επιπλέον, υπάρχουν ικανότητες που δεν πιστοποιούνται αλλά αποκτώνται και αποτυπώνονται στην παραγωγική διαδικασία, στην πολιτιστική πρακτική, στην καθημερινή επικοινωνία. Αυτή η αξιοσημείωτη αναντιστοιχία εκπαίδευσης-τεχνολογίας θέτει ερωτήματα στα οποία καλούνται να απαντήσουν οι φορείς χάραξης πολιτικής και οι επιστήμονες του πεδίου. Το κυριότερο ερώτημα τίθεται από την αγορά εργασίας η οποία παράγει νέες ανάγκες που υπερβαίνουν τα σημερινά επαγγελματικά προφίλ. 

Ο νέος αλφαβητισμός στο ψηφιακό περιβάλλον δεν κατακτιέται από ένα δομημένο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι μαθητές μπαίνουν στην εκπαίδευση με δεξιότητες που έχουν αποκτήσει ήδη εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ακόμα, υπάρχουν πολλές και διαφορετικές διαδρομές απόκτησης γνώσεων, μέσα από το ίδιο το διαδίκτυο, το οποίο είναι από τη φύση του μια πηγή πληροφόρησης και εκπαίδευσης. Αρκεί να εναπόκειται όμως στον ίδιο τον χρήστη η ανάπτυξη των ψηφιακών του ικανοτήτων; Είναι αρκετή η πρακτική εξάσκηση στον χώρο εργασίας και η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού με πρωτοβουλία των μεγάλων επιχειρήσεων;

Ο ρόλος του ΕΚΤ

Για έναν φορέα με κεντρικό ρόλο στον χώρο της πληροφόρησης και της κυκλοφορίας της γνώσης, όπως το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), γίνεται σαφές ότι ο ψηφιακός αλφαβητισμός μπορεί να προωθηθεί μέσα από συνεργασίες και συνέργειες που υιοθετούν καλές πρακτικές.  Χαρτογραφώντας και επικοινωνώντας με το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, εντός και εκτός συνόρων, κατανοούμε ότι μπορεί να συμβάλει στη μεταφορά γνώσης, στην ευαισθητοποίηση και διαμόρφωση αντίληψης κρίσιμων συντελεστών, ενεργοποιώντας δίκτυα και δυναμικές μείωσης του ψηφιακού χάσματος.  
Ιστορικά, το ΕΚΤ συνδέεται με κοινότητες χρηστών που παράγουν και διαχειρίζονται περιεχόμενο στον ψηφιακό χώρο.

Επιστήμονες πληροφόρησης, αρχειονόμοι, βιβλιοθηκονόμοι, μουσειολόγοι, επιμελητές συλλογών, επιστήμονες πληροφορικής, όλοι όσοι συνεργάζονται για την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών, τη διασύνδεση και ανάδειξη περιεχομένου, εκπαιδεύονται από κοινού στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και είναι σε θέση να εκπαιδεύσουν τους συναδέλφους τους και ευρύτερες ομάδες πολιτών. Επιπρόσθετα, εντοπίζονται τρεις κατηγορίες με τις οποίες το ΕΚΤ βρίσκεται σε διαρκή συνομιλία, και οι οποίες μπορούν να στηρίξουν την ενίσχυση των δεξιοτήτων της κοινωνίας: η ερευνητική κοινότητα, στελέχη της δημόσιας διοίκησης και ο κόσμος της εκπαίδευσης. 

Σημαντικό είναι να αποτυπωθεί ο συγκεκριμένος ρόλος της Εθνικής Συμμαχίας, που καλείται να συνδράμει στην αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος. Δρώντας συμπληρωματικά στις κεντρικές πρωτοβουλίες της πολιτείας η Εθνική Συμμαχία μπορεί να εργαστεί για την καθιέρωση σχημάτων συνεργασίας μεταξύ δημόσιων οργανισμών, μεγάλων εταιρειών πληροφορικής, θεσμών αυτοδιοίκησης, κοινωνικών πρωτοβουλιών που εργάζονται για την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην ελληνική κοινωνία, τη δημιουργία πρωτότυπων δράσεων, συμπληρωματικών στους εκπαιδευτικούς θεσμούς, καθώς και τη διάδοση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ψηφιακές δεξιότητες.

INFO
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί σειρά πρωτοβουλιών οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της εκπαίδευσης στις ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό και τους καταναλωτές. Δείτε περισσότερα: ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/digital-skills
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση: nationalcoalition.gov.gr

Γιατί πλέον όλοι πρέπει να καταλαβαίνουν «τι λένε τα κομπιούτερς κι οι αριθμοί»

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΜΠΥΛΗ

Υπήρχαν πολλές μαθησιακές ανισότητες πριν από την πανδημία, αλλά το κλείσιμο των σχολείων τις διεύρυνε.

Ήταν το 1996 όταν ο Δημήτρης Μητρόπανος τραγουδούσε στη Ρόζα, σε σύνθεση Θάνου Μικρούτσικου και στίχους Άλκη Αλκαίου, «συγχώρα με που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερς κι οι αριθμοί». Και ήταν αποδεκτό κάποιος «να μην καταλαβαίνει τα κομπιούτερς» το 1996, αλλά όχι πια! Τα «κομπιούτερς», ένας περιληπτικός όρος για την τεράστια ποικιλία ψηφιακών συσκευών και εφαρμογών που έχουμε στη διάθεσή μας, είναι τώρα παντού, διεισδύοντας σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Η πρόσφατη πανδημία της COVID-19 επιτάχυνε ακόμα περισσότερο τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου μάθηση δεν θα μπορούσαν να μην επηρεαστούν από τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν τη δυνατότητα να ανοίξουν την πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών και υλικού και να προσφέρουν νέα μέσα και δυνατότητες για καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης. Η επένδυση για την ένταξη των ψηφιακών τεχνολογιών στις αίθουσες διδασκαλίας σε παγκόσμια κλίμακα είναι μεγάλη. Συνολικά, η παγκόσμια επένδυση σε εκπαιδευτική τεχνολογία άγγιξε το 2019 τα 18,66 δισεκατομμύρια δολάρια και υπολογίζεται ότι θα αγγίξει τα 350 δισεκατομμύρια μέχρι το 2025. Ωστόσο, κανείς δεν είχε προβλέψει ένα σενάριο όπου περισσότεροι από 1,5 δισεκατομμύριο μαθητές έπρεπε να περάσουν από τη μια στιγμή στην άλλη σε ένα μαζικό μοντέλο διαδικτυακής διδασκαλίας και μάθησης.

Τι λένε τα δεδομένα για το ψηφιακό χάσμα σε Ελλάδα και Ευρώπη

Υπήρχαν πολλές μαθησιακές ανισότητες πριν από την πανδημία, αλλά το κλείσιμο των σχολείων τις διεύρυνε πλήττοντας δυσανάλογα τα παιδιά και τους νέους από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η πρόσβαση στη διαδικτυακή εκπαίδευση και κατάρτιση δεν ήταν ίση για όλους, καθώς πολλοί εκπαιδευτικοί και μαθητές δεν είχαν τα τεχνολογικά μέσα (συσκευές, ευρυζωνική σύνδεση) ή/και τις ψηφιακές ικανότητες που απαιτούνται για την πλήρη συμμετοχή στη «νέα κανονικότητα». Έτσι, υπάρχει μια βάσιμη ανησυχία ότι η πανδημία θα διευρύνει το ψηφιακό χάσμα. Επομένως, ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα είναι να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι (δια βίου) μαθητές έχουν τις ψηφιακές ικανότητες που απαιτούνται για την ψηφιακή μας εποχή.

Ωστόσο, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι ακόμα και σήμερα, το 42% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) από 16 έως 74 ετών έχει χαμηλές ή καθόλου ψηφιακές ικανότητες. Στην Ελλάδα, το ποσοστό αυτό είναι ακόμη υψηλότερο, καθώς ένας στους δύο πολίτες (49,5%) έχει χαμηλές ή καθόλου ψηφιακές ικανότητες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι ένας στους πέντε Έλληνες πολίτες ηλικίας 16 έως 74 ετών δεν έχει συνδεθεί ποτέ στο διαδίκτυο (22%), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι στο 9,5%.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και ως προς την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με την έρευνα TALIS 2018 του ΟΑΣΑ, μόνο δύο στους πέντε εκπαιδευτικούς αισθάνονται «καλά προετοιμασμένοι» ή «πολύ καλά προετοιμασμένοι» για τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών για διδασκαλία.

Το 2019, τέσσερις στους πέντε νέους (80%) ηλικίας 16 έως 24 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν τις βασικές ή πάνω από τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Ωστόσο, αν και οι νέοι θεωρούνται ως «ψηφιακά αναθρεμμένοι» (digital natives), δηλαδή εγγενώς ικανοί στις ψηφιακές τεχνολογίες, τα ερευνητικά στοιχεία δείχνουν ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει απόλυτα. Σύμφωνα με μια πρόσφατη διεθνή μελέτη, οι νέοι δεν αναπτύσσουν πλήρως την ψηφιακή τους ικανότητα απλά και μόνο μέσω της εντατικής χρήσης των νέων τεχνολογιών. Είναι χαρακτηριστικό, ότι μόνο το 2% των μαθητών 13-14 χρόνων έχουν την ικανότητα να αξιολογούν τις πληροφορίες που βρίσκουν στο διαδίκτυο με κριτικό τρόπο. Επομένως, και οι νέοι χρειάζεται να βελτιώσουν την ψηφιακή τους ικανότητα, ιδιαίτερα ως προς την ασφαλή χρήση, την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικότητάς τους και τη δημιουργία, όχι μόνο κατανάλωση, ψηφιακού περιεχομένου.

Τα ευρωπαϊκά πλαίσια αναφοράς για την ψηφιακή ικανότητα

Η ψηφιακή ικανότητα είναι μία από τις οκτώ βασικές ικανότητες για όλους τους πολίτες, στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, καθώς είναι η ραχοκοκαλιά της ψηφιακής κοινωνίας και η απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κανείς να επωφεληθεί πλήρως από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολούθησε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για να υποστηρίξει την ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας σε επίπεδο ΕΕ, αναπτύσσοντας θεωρητικά πλαίσια για τις ψηφιακές ικανότητες των εκπαιδευτικών οργανισμών, των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και των πολιτών / δια βίου μαθητών. Πρόκειται για πλαίσια αναφοράς, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία μιας κοινής γλώσσας και ενός κοινού οράματος για μάθηση στην ψηφιακή εποχή, εντός και μεταξύ οργανισμών και χωρών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να δημιουργηθεί κάθε ένα από αυτά τα ευρωπαϊκά πλαίσια αναφοράς, ακολουθείται μια επιστημονική μεθοδολογία που συμπεριλαμβάνει βιβλιογραφική επισκόπηση σχετικών ερευνών, ανάλυση σχετικών πλαισίων και πρακτικών, καθώς και ευρύτατη διαβούλευση με ειδικούς, εκπαιδευτικούς και μαθητές από όλη την Ευρώπη. Τα πλαίσια αυτά χρησιμοποιούνται ήδη σε πολλές χώρες, για παράδειγμα, στην ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, στην αξιολόγηση μαθητών, στην κατάρτιση και επιμόρφωση ενηλίκων , καθώς και σε εθνικές και ευρωπαϊκές στρατηγικές και πολιτικές ψηφιακών δεξιοτήτων.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναπτύσσει εργαλεία αναστοχασμού που βασίζονται στα πλαίσια για την ψηφιακή ικανότητα. Το πρώτο εργαλείο, το οποίο είναι διαθέσιμο σε 32 γλώσσες (συμπεριλαμβανομένων των ελληνικών) ονομάζεται SELFIE. Είναι ένα δωρεάν, διαδικτυακό και παραμετροποιήσιμο εργαλείο που βοηθά γενικά και επαγγελματικά σχολεία να βελτιώσουν την ψηφιακή τους ικανότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δοκιμάζει επίσης πιλοτικά ένα εργαλείο αναστοχασμού για την ψηφιακή ικανότητα των εκπαιδευτικών και ένα αντίστοιχο για την ψηφιακή ικανότητα των πολιτών/δια βίου μαθητών.

Από τη θεωρία στην πράξη

Η εργασία μου στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ευρωπαϊκών πλαισίων και εργαλείων αναστοχασμού για την ψηφιακή ικανότητα από το 2012, μου έχει δώσει  εμπειρία  από πρώτο χέρι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ επωφελούνται από την εργασία που έχει γίνει. Για παράδειγμα, το ισπανικό υπουργείο Παιδείας μεταφράζει τα ευρωπαϊκά πλαίσια και εργαλεία στα Ισπανικά αμέσως μόλις κυκλοφορήσουν και αναπτύσσει διαδικτυακά μαθήματα και σεμινάρια για την προώθηση της χρήσης τους. Άλλες χώρες, όπως το Βέλγιο, η Κύπρος, η Πορτογαλία, η Λιθουανία και η Σερβία, οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα ή ενσωματώνουν τα ευρωπαϊκά εργαλεία και πλαίσια στις δικές τους ψηφιακές στρατηγικές.

Στην Ελλάδα, μόλις πρόσφατα υλοποιήθηκε μια οργανωμένη προσπάθεια για τη χρήση αυτών των ευρωπαϊκών πλαισίων και εργαλείων για τη  βελτίωση της ψηφιακής ικανότητας των Ελλήνων πολιτών. Χαίρομαι που το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει αναπτύξει ένα καλοσχεδιασμένο εργαλείο αυτοαξιολόγησης της ψηφιακής ικανότητας, με βάση το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς. Το σημαντικό είναι ότι όταν κάποιος/α χρησιμοποιήσει το εργαλείο και λάβει τα προσωποποιημένα αποτελέσματα, έχει στη διάθεσή του 214 μαθήματα (που εμπλουτίζονται συνέχεια) τα οποία μπορεί να παρακολουθήσει για να βελτιώσει συγκεκριμένες περιοχές της ψηφιακής του/της ικανότητας. Αυτή είναι μια καλή αρχή και μια πολλά υποσχόμενη πρακτική. Ελπίζω το υπουργείο Παιδείας και άλλοι οργανισμοί να επωφεληθούν, επίσης, από το έργο που επιτελείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προσαρμόζοντας και χρησιμοποιώντας τα ευρωπαϊκά πλαίσια και εργαλεία με καινοτόμους και αποτελεσματικούς τρόπους και στη βάση υλοποιήσιμων σχεδίων δράσης. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να βοηθήσουμε το μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών, που εξακολουθούν να μην «καταλαβαίνουν τι λένε τα κομπιούτερς», να συμμετάσχουν πλήρως στην ψηφιακή μας κοινωνία.

Δείτε επίσης

Θεωρητικά πλαίσια της ΕΕ για τις ψηφιακές δεξιότητες

ec.europa.eu/jrc/en/digcomporg

ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu

ec.europa.eu/jrc/en/digcomp

Περισσότερα για το έργο του Παναγιώτη Καμπύλη

pankampylis.eu/portfolio

Η συνεργασία δίνει αξία στα ψηφιακά εργαλεία

Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη της συλλογικής «ψηφιακής ικανότητας» και του δυναμικού των επιχειρήσεων.

Η «ψηφιακή ικανότητα» (digital capacity) στις επιχειρήσεις σχετίζεται με την ανάπτυξη διαδικασιών, μεθοδολογιών, τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και τη λήψη αποφάσεων για την ένταξη ψηφιακών καινοτομιών στη λειτουργία τους. Περιλαμβάνει αλλά δεν ταυτίζεται με το άθροισμα των ατομικών ψηφιακών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν οι σύμβουλοι καινοτομίας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) δουλεύοντας με επιχειρήσεις για την ενίσχυση της ψηφιακής καινοτομίας. Ένα δεύτερο συμπέρασμα, χρήσιμο στο γενικότερο πλαίσιο της συζήτησης γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, είναι το εξής: Υπάρχει ένα πλήθος ψηφιακών εργαλείων που προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες, ωστόσο, χωρίς τη διαχείριση και χρήση τους από τους κατάλληλους ανθρώπους, δεν μπορούν να αποδώσουν την αξία τους.

Βελτίωση ψηφιακής ικανότητας και καινοτομίας

Οι πιστοποιημένοι σύμβουλοι του ΕΚΤ εφαρμόζουν διαδικασία αξιολόγησης της ψηφιακής ικανότητας και καινοτομίας με τη μεθοδολογία «Ιmprove». Η μεθοδολογία βασίζεται στο ψηφιακό διαγνωστικό εργαλείο Digital Innovation Quotient (DIQ), έχει αναπτυχθεί από την Improve Academy και παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος Enhancement σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για συμβουλευτικές υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας στον τομέα της ψηφιακής καινοτομίας.

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε επιχείρηση, οποιουδήποτε μεγέθους και οποιουδήποτε κλάδου. Ωστόσο, για λόγους μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των αξιολογήσεων, τόσο για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, όσο και για το εγχώριο οικοσύστημα καινοτομίας, επιλέγονται κατά προτεραιότητα εκείνες που έχουν ήδη, σε κάποιο βαθμό, καινοτομικό δυναμικό και ψηφιακές δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν με μεγαλύτερη ευκολία να αξιοποιήσουν καινοτομίες και να μετασχηματιστούν ψηφιακά.

Οι σύμβουλοι συνεργάζονται στενά με την επιχείρηση σε όλα τα στάδια της αξιολόγησης και της συμβουλευτικής υποστήριξης. Η επιτυχία του προγράμματος συνδέεται άμεσα με την ποιότητα αυτής της συνεργασίας. Η σχέση εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται μεταξύ της επιχείρησης και του συμβούλου εξασφαλίζει αξιόπιστα δεδομένα και συμβάλλει στη διαμόρφωση, από κοινού με την εταιρία, ενός αποτελεσματικού σχεδίου δράσης, με τις κατά προτεραιότητα ενέργειες που θα οδηγήσουν σε βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της καινοτομίας.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι οι αξιολογήσεις δεν αντιμετωπίζονται με τρόπο στατικό από τους συμβούλους καινοτομίας. Αντιθέτως, επιδιώκεται διαχρονική επαφή με τις εταιρείες και μετά το πέρας της διαδικασίας, προκειμένου να παρακολουθείται η εξέλιξή τους  μέσα στο χρόνο. Όπως δηλώνει ο Νίκος Μανιαδάκης, πιστοποιημένος από την Improve Academy σύμβουλος, EKT, «Η βελτίωση του επιπέδου διαχείρισης καινοτομιών σε επιχειρήσεις μέσω αξιοποίησης της μεθοδολογίας Improve ενισχύει -παράλληλα με τον απαραίτητο ψηφιακό τους μετασχηματισμό- τη διαμόρφωση, της αναγκαίας κουλτούρας καινοτομίας, αλλά και τη στρατηγικής τους καινοτομίας στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού τους σχεδιασμού».  

Συνεργασία στην πράξη

Σύμβουλος καινοτομίας του ΕΚΤ συνεργάστηκε με στελέχη της εταιρείας Hellenic Technologies, που δραστηριοποιείται στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και προσέφερε συμβουλευτικές υπηρεσίες και αξιολόγηση σχετικά με το επίπεδο διαχείρισης της καινοτομίας που η εταιρεία έχει διαμορφώσει. Επισημαίνεται ότι η ενίσχυση της καινοτομίας σε επιχειρήσεις του κλάδου  δημιουργεί πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην επιτάχυνση του εγχώριου ψηφιακού μετασχηματισμού, καθότι ο κλάδος αυτός αναπτύσσει τα αναγκαία εργαλεία, προϊόντα και υπηρεσίες που αξιοποιούνται από τους άλλους κλάδους για την ενίσχυση του ψηφιακού τους δυναμικού.

Από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και της συγκριτικής ανάλυσης (benchmarking analysis) προέκυψε ότι η εταιρεία καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό όλους τους επιμέρους παράγοντες που καθορίζουν την αποδοτικότητα διαχείρισης της καινοτομίας. Παράλληλα, με βάση την αξιολόγηση, αναδείχτηκαν τα πλεονεκτήματά της, αλλά εντοπίστηκαν και οι αδυναμίες της, για την αντιμετώπιση των οποίων προτάθηκαν από το σύμβουλο καινοτομίας λύσεις και επιμέρους ενέργειες που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. 

Εν προκειμένω και ενδεικτικά, στην Hellenic Technologies προτάθηκαν, η ανάγκη μεγαλύτερης εξειδίκευσης της στρατηγικής της εταιρείας για την καινοτομία, η διεύρυνση της δικτύωσής της με ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς, η διεύρυνση των χρηματοδοτικών πηγών κάλυψης του κόστους των προγραμμάτων καινοτομίας με αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, καθώς και η ενδυνάμωση της εξωστρέφειάς της. Ταυτόχρονα έχει σχεδιαστεί και δρομολογείται η περαιτέρω υποστήριξη της εταιρείας από το ΕΚΤ, μέσω των δράσεων του Enterprise Europe Network-Hellas και άλλων συναφών που παρέχει ο οργανισμός για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας.

«Η εφαρμογή του ψηφιακού εργαλείου Improve και η στενή συνεργασία με τον σύμβουλο του ΕΚΤ, μας προσέφεραν επιπρόσθετη γνώση γύρω από τα θέματα της καινοτομίας και του τρόπου διαχείρισής της. Καταφέραμε να αντιληφθούμε καλύτερα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της επιχείρησής μας» δηλώνει χαρακτηριστικά ο Patrick Abedin, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Technologies.

Η υπηρεσία αξιολόγησης με τη μεθοδολογία Improve παρέχεται δωρεάν από το ΕΚΤ και χρησιμοποιείται ευρέως από το Enterprise Europe Network, το οποίο συγκεντρώνει δεδομένα από την παρουσία του σε περισσότερες από 60 χώρες. Ήδη έχουν αξιολογηθεί χιλιάδες επιχειρήσεις, επιτρέποντας αξιόπιστες αναλύσεις και συγκρίσεις με βάση τον ανταγωνισμό.

Αν ενδιαφέρεστε, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους πιστοποιημένους συμβούλους του ΕΚΤ στο improve@ekt.gr

Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών

214 διαδικτυακά μαθήματα για τη βελτίωση ψηφιακών δεξιοτήτων

Σε μια εποχή που όλο και περισσότερες διαδικασίες γίνονται ψηφιακά, οι πολίτες καλούνται να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες που θα διευκολύνουν την καθημερινότητά τους σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που συγκεντρώνει σε ένα σημείο εισόδου, εκπαιδευτικό περιεχόμενο που θα βελτιώσει τις δεξιότητες αυτές.

Στην Ψηφιακή Ακαδημία, ο πολίτης μπορεί να επιλέξει ελεύθερα, δωρεάν, και χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες εγγραφής τα μαθήματα που ταιριάζουν στις ανάγκες του, στα ενδιαφέροντα και στο επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων του. Η παρακολούθηση είναι διαδικτυακή και γίνεται με τον ρυθμό που ταιριάζει στον καθένα!

Το περιεχόμενο της δυναμικής πλατφόρμας που εμπλουτίζεται συνεχώς έχει μέχρι στιγμής οργανωθεί σε έξι κατηγορίες:

Επικοινωνία και συνεργασία: μαθήματα για τους τομείς των εφαρμογών επικοινωνίας, της εργασίας από το σπίτι, των κινητών συσκευών και των κοινωνικών δικτύων.

Διαδίκτυο: ασφαλής περιήγηση, μηχανές αναζήτησης, προστασία προσωπικών δεδομένων, ανάπτυξη και αξιολόγηση περιεχομένου

Εργαλεία καθημερινής χρήσης: χρήση του υπολογιστή και των εφαρμογών γραφείου.

Ψηφιακή επιχειρηματικότητα: ψηφιακό μάρκετινγκ και σύγχρονο επιχειρηματικό πλαίσιο.

Επιστήμη υπολογιστών: βάσεις δεδομένων, γλώσσες προγραμματισμού, κυβερνοασφάλεια, ΤΠΕ, δίκτυα επικοινωνιών κ.α.

Τεχνολογίες αιχμής: τεχνητή νοημοσύνη, υπολογιστικό νέφος

Επιπλέον, με το εργαλείο αυτοαξιολόγησης και ακολουθώντας το ευρωπαϊκό πρότυπο αξιολόγησης DigiComp v2.1, ο πολίτης αποκτά τη δυνατότητα να ελέγξει το επίπεδο της ψηφιακής του ικανότητας. Ακολούθως, και σύμφωνα με το αποτέλεσμα της αυτοαξιολόγησης, παρέχεται στον πολίτη η δυνατότητα εξατομικευμένης πρότασης μαθημάτων.

INFO nationaldigitalacademy.gov.gr