Στόχος της Επιτροπής είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών στα Βαλκάνια ώστε να τονωθεί η ζήτηση για ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα

Κωνσταντίνος Γληνός

Υπεύθυνος, τομέας FET, Γενική Διεύθυνση «Κοινωνία της Πληροφορίας», ΕΕ

Τεύχος 25 | Ιούλ.-Αύγ. 2001

Συνέντευξη

Συνέντευξη με τον κ. Κωνσταντίνο Γληνό, υπεύθυνο της ανοικτής περιοχής του τομέα FET (Μελλοντικές και Νεοεμφανιζόμενες Τεχνολογίες, Πρόγραμμα IST) της Γενικής Διεύθυνσης «Κοινωνία της Πληροφορίας» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ