Τεύχος 25

Τεύχος 25 | Ιούλ.-Αύγ. 2001

Αφιέρωμα

Διαβάστε το αφιέρωμα εδώ  ... >>

Συνεντεύξεις

Στόχος της Επιτροπής είναι η ανάληψη πρωτοβουλιών στα Βαλκάνια ώστε να τονωθεί η ζήτηση για ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα

Κωνσταντίνος Γληνός

Υπεύθυνος, τομέας FET, Γενική Διεύθυνση «Κοινωνία της Πληροφορίας», ΕΕ