Το όραμα της περιβάλλουσας νοημοσύνης θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο της Κοινωνίας της Γνώσης

Σίμος Μπενσασσών

Διευθυντής, τομέας FET, Γενική Διεύθυνση "Κοινωνία της Πληροφορίας", ΕΕ

Τεύχος 28 | Ιαν.-Φεβ. 2002

Συνέντευξη

Kατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Αθήνα, για την ημερίδα του ΕΚΤ, ο κ. Σ. Μπενσασσών παραχώρησε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία".

Στη συνέντευξή του, ο Μπενσασσών επισημαίνει ότι στόχος του 6ου Προγράμματος Πλαισίου αλλά και των εθνικών προγραμμάτων έρευνας είναι, σε τελευταία ανάλυση, η ανταγωνιστικότητα και η προστιθέμενη αξία των έργων. Επίσης, υπογραμμίζει την εξαιρετική απόδοση των ελληνικών φορέων στο IST, και το γεγονός ότι πολλές ελληνικές εταιρείες, μέσω των συνεργασιών που αναπτύχθηκαν με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, εξασφάλισαν την παρουσία τους στον διεθνή χώρο.

Ιδιαίτερο δε ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις του κ. Μπενσασσών, για τις νέες τεχνολογίες που αναμένεται να επικρατήσουν τα επόμενα χρόνια, και ειδικότερα για το όραμα της περιβάλλουσας νοημοσύνης, που θέτει τον άνθρωπο στο επίκεντρο της Κοινωνίας της Γνώσης.

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ