Συνεντεύξεις

2011

Ισίδωρος Καρατζάς, Μιχάλης Κρητικός

Στελέχη του Τομέα Αξιολόγησης Ερευνητικής Δεοντολογίας και Ηθικής (Ethics Review Sector), Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

2010

Frunk Burnet,

Καθηγητής Επικοινωνίας της Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αγγλίας

Στάθης Γκόνος

Διευθυντής Ερευνών, Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας, Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών

2009

Κορνηλία Χατζηασλάνη

Προϊστάμενη,Τομέας Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης, Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης του Υπουργείου Πολιτισμού

Iωάννης Ιωαννίδης

Kαθηγητής, Tμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Pages