Συνεντεύξεις

2016

2015

Αργυρώ Ζενέτου & Εριέττα Τζοβάρα

Editor-in-Chief του Mediterranean Marine Science, Δ/ντρια Ερευνών, ΕΛΚΕΘΕ & Journal Manager του Mediterranean Marine Science, ΕΛΚΕΘΕ (αντίστοιχα)

Mark Thorley

Επικεφαλής Διαχείρισης Δεδομένων, Natural Environment Research Council (NERC) / Research Councils UK (RCUK) / Committee on Data for Science and Technology (CODATA)

Άρτεμις Χατζηγεωργίου

Καθηγήτρια, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Pages