Συνεντεύξεις

2016

2015

Θωμάς Σκορδάς

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και Τεχνολογιών (CNECT), ΕΕ

Αργυρώ Ζενέτου & Εριέττα Τζοβάρα

Editor-in-Chief του Mediterranean Marine Science, Δ/ντρια Ερευνών, ΕΛΚΕΘΕ & Journal Manager του Mediterranean Marine Science, ΕΛΚΕΘΕ (αντίστοιχα)

Pages