Συνεντεύξεις

2008

2007

Χρήστος Βασιλάκος

Μόνιμη Εθνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ Σύμβουλος Έρευνας & Τεχνολογίας

Γιώργος Χατζημαρκάκης

Ευρωβουλευτής των Γερμανών Φιλελευθέρων

Νίκολας Νεγκροπόντε

Ιδρυτής και Πρόεδρος, One Laptop per Child

Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος

Διευθυντής, Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, ΕΚΕΤΑ

2006

Κωνσταντίνος Γληνός

Προϊστάμενος, Τομέας Ενσωματωμένων Συστημάτων, Γενική Διεύθυνση "Κοινωνία της Πληροφορίας & Μέσα Επικοινωνίας" ΕΕ

Pages