Τεύχος 64

Τεύχος 64 | Ιαν.-Φεβ. 2008
Σημείωμα της Έκδοσης
Ένα νέο δίκτυο που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, με βάση τη γνώση και την καινοτομία, ξεκίνησε να λειτουργεί το Φεβρουάριο. Πρόκειται για το Enterprise Europe Network-Hellas, ελληνικό κόμβο του μεγαλύτερου δικτύου για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην Ευρώπη, το οποίο συγκεντρώνει για πρώτη φορά όλους τους φορείς ... >>

Αφιέρωμα

Ένα νέο δίκτυο που παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη γνώση και την καινοτομία, ξεκίνησε να λειτουργεί από τις αρχές του 2008. Πρόκειται για το Enterprise Europe Network-Hellas, που συντονίζει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Είναι ο ελληνικός κόμβος του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου δικτύου για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία στην Ευρώπη. Το δίκτυο συγκεντρώνει 16 οργανισμούς από όλη την Ελλάδα, που δραστηριοποιούνται σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και διεθνούς συνεργασίας και θα αποτελέσει το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης (one stop shop) των επιχειρήσεων που φιλοδοξούν να αναβαθμίζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, αξιοποιώντας καινοτόμες τεχνολογίες, επιχειρηματικές συμφωνίες και ερευνητικά προγράμματα από όλη την Ευρώπη. Τα εγκαίνια του ευρωπαϊκού δικτύου Enterprise Europe Network, το οποίο βασίζεται στην εμπειρία των προγενέστερων ... >>

Συνεντεύξεις

Οι ΜΜΕ πρέπει να γίνουν πραγματικοί κινητήριοι μοχλοί της οικονομικής δραστηριότητας και της καινοτομίας

Maive Rute

Διευθύντρια, Διεύθυνση "Προώθηση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ"