Συνεντεύξεις

2004

2003

Mario Cambolargo

Προϊστάμενος, Διοικητική Μονάδα, Ερευνητικά Δίκτυα

Louis Bellemin

Προϊστάμενος, Πολιτική Διεθνούς Επιστημονικής Συνεργασίας

Vladimir Belokurov

Αντιπρύτανης, Lomonosov Moscow State University

Dragan Domazet

Υπουργός Επιστήμης, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης της Σερβίας

Pages