Ο σημαντικός ρόλος των τεχνολογιών πλέγματος – Grid

Mario Cambolargo

Προϊστάμενος, Διοικητική Μονάδα, Ερευνητικά Δίκτυα

Τεύχος 37 | Ιούλ.-Αύγ. 2003

Συνέντευξη

Συνέντευξη με τον Mario Campolargo, Προϊστάμενο Διοικητικής Μονάδας για τα Ερευνητικά Δίκτυα (Γενική Διεύθυνση "Κοινωνία της Πληροφορίας", Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ