Συνεντεύξεις

2006

2005

John Bambridge

Διευθυντής, Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Andrea Bandelli

Mέλος, επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Βραβείο Descartes

Pages