Ρόλος των ερευνητών είναι να συμβάλλουν στη διάδοση της επιστήμης και του πολιτισμού

Δημήτριος Α. Κυριακίδης

Καθ. Βιοχημείας, ΑΠΘ, Διευθυντής ΕΙΕ

Τεύχος 52 | Ιαν.-Φεβ. 2006

Συνέντευξη

Ο ρόλος των ερευνητών και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) είναι αφενός, να παράγουν γνώση, να δημοσιεύουν και να συμμετέχουν σε προγράμματα και αφετέρου, να συμβάλλουν στη διάδοση της επιστήμης και του πολιτισμού στην κοινωνία.

Αυτό επισημαίνει ο Δημήτριος Κυριακίδης, Καθηγητής Βιοχημείας του ΑΠΘ και Διευθυντής του ΕΙΕ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό κόμβο της CORDIS?, στον Μαργαρίτη Προέδρου. Ο Δ. Κυριακίδης αναφέρεται επίσης στα αποτελέσματα της πρόσφατης αξιολόγησης των ερευνητικών κέντρων καθώς και στην επικείμενη αναδιάρθρωση του εθνικού ερευνητικού συστήματος, ενώ υπογραμμίζει την ανάγκη για στενότερη συνεργασία Πανεπιστημίων/ΤΕΙ και ερευνητικών κέντρων.

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ