Τεύχος 52

Τεύχος 52 | Ιαν.-Φεβ. 2006
Σημείωμα της Έκδοσης
Δέκα χρόνια συνεχούς κυκλοφορίας συμπληρώνει με αυτό το τεύχος το "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία", ένα από λίγα ελληνικά περιοδικά που είναι αφιερωμένα στον τομέα της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Τον Ιανουάριο του 1996 το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ... >>

Αφιέρωμα

Ποιες είναι οι τάσεις και οι προοπτικές του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας; Πόσο ανταγωνιστική είναι η ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία σε σχέση με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Κίνα; Ποιος είναι ο ρόλος των εθνικών πολιτικών για την έρευνα; Ζητήματα όπως αυτά ήρθαν πρόσφατα στο προσκήνιο ενόψει της ανανέωσης των ευρωπαϊκών πολιτικών και προγραμμάτων για την έρευνα. Το 2007 αναμένονται το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και το νέο Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία. Παράλληλα, επιτροπή εμπειρογνωμόνων για την καινοτομία συστήνει δέσμευση της πολιτικής, επιχειρηματικής και κοινωνικής ηγεσίας για ριζικές αλλαγές προς όφελος της καινοτομίας "πριν να είναι πολύ αργά".  Η επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας απαιτεί πλέον μεγαλύτερη επένδυση στη γνώση και την καινοτομία, σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο.  Πώς όμως ανταποκρίνεται η Ελλάδα στα νέα αυτά δεδομένα; Οι μέχρι σήμερα δείκτες για την έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, δεν είναι ιδιαίτερα ... >>

Συνεντεύξεις

Προτεραιότητα για την έρευνα είναι η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του ανθρώπου

Janez Potočnik

Ευρωπαίος Επίτροπος, Επιστήμης & Έρευνας

Ρόλος των ερευνητών είναι να συμβάλλουν στη διάδοση της επιστήμης και του πολιτισμού

Δημήτριος Α. Κυριακίδης

Καθ. Βιοχημείας, ΑΠΘ, Διευθυντής ΕΙΕ

Οι επιστήμονες πρέπει να εξηγούν το έργο τους στην κοινωνία

Jim Al-Khalili

Καθ. Φυσικής, Πανεπιστήμιο του Surrey