Το Κοινοτικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας θα αποτελέσει ένα πραγματικά μεγάλο βήμα για την ΕΕ

Alain Pompidou

Πρόεδρος, Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

Τεύχος 51 | Νοέ.-Δεκ. 2005

Συνέντευξη

Το Κοινοτικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας αποτελεί ένα πραγματικά μεγάλο βήμα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς θα επιτρέψει την κατοχύρωση των ευρεσιτεχνιών συγχρόνως και στα 25 κράτη-μέλη.

Ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, το οποίο εάν επικυρωθεί και εφαρμοστεί, θα περιορίσει το κόστος της μετάφρασης ανά δίπλωμα έως και 68%.

Αυτά επισημαίνει ο καθ. A. Pompidou, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (EΓΔΕ), σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό κόμβο της CORDIS, στους Γεωργία Τζένου και Μαργαρίτη Προέδρου.

Ο καθ. A. Pompidou τονίζει επίσης την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας σχετικά με τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που θα περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης, περιφερειακά κέντρα ενημέρωσης ή ακόμα και σχετικά μαθήματα σε σχολεία.

Οι σημαντικότερες προκλήσεις για τα επόμενα χρόνια είναι η εναρμόνιση της νομοθεσίας, το χρονοδιάγραμμα για τις αναπτυσσόμενες χώρες και η πολιτική για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα επόμενα 20 χρόνια.

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ