Σημαντικός ο ρόλος των εθνικών κόμβων της CORDIS

Kurt Koenig

Προϊστάμενος, CORDIS

Τεύχος 51 | Νοέ.-Δεκ. 2005

Συνέντευξη

Η πληροφόρηση σχετικά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα για την έρευνα, καθώς και η πρόσβαση σε καινοτόμες υπηρεσίες για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων είναι οι κύριοι στόχοι της CORDIS, της κοινοτικής υπηρεσίας πληροφόρησης για θέματα έρευνας και καινοτομίας που λειτουργεί με επιτυχία από το 1990.

Τα παραπάνω επισημαίνει ο Kurt König, Προϊστάμενος της CORDIS στην Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ελληνικό κόμβο της CORDIS, στον Μαργαρίτη Προέδρου.

Ο K. König αναφέρεται στο σημαντικό ρόλο των εθνικών κόμβων της CORDIS στα Κράτη Μέλη και τις Συνδεδεμένες Χώρες ως πύλες πληροφόρησης για την εθνική έρευνα, επισημαίνοντας ότι ο ελληνικός κόμβος είναι ένας από τις καλύτερους.

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ