Συνεντεύξεις

2007

Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος

Διευθυντής, Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, ΕΚΕΤΑ

2006

Κωνσταντίνος Γληνός

Προϊστάμενος, Τομέας Ενσωματωμένων Συστημάτων, Γενική Διεύθυνση "Κοινωνία της Πληροφορίας & Μέσα Επικοινωνίας" ΕΕ

2005

Pages