Συνεντεύξεις

2007

Νίκολας Νεγκροπόντε

Ιδρυτής και Πρόεδρος, One Laptop per Child

Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος

Διευθυντής, Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, ΕΚΕΤΑ

2006

Κωνσταντίνος Γληνός

Προϊστάμενος, Τομέας Ενσωματωμένων Συστημάτων, Γενική Διεύθυνση "Κοινωνία της Πληροφορίας & Μέσα Επικοινωνίας" ΕΕ

Pages