Τεύχος 61

Τεύχος 61 | Ιούλ.-Αύγ. 2007
Σημείωμα της Έκδοσης
Η πρωτοπορία της Ευρώπης στη διεθνή έρευνα απαιτεί συντονισμό τόσο σε επίπεδο πολιτικής, εθνικής και ευρωπαϊκής, όσο και σε επίπεδο οργανισμών. Eρευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις, φορείς από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καλούνται να συνεργαστούν σε κοινούς επιστημονικούς στόχους, να ... >>

Αφιέρωμα

Οι Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες (ΚΤΠ), οι πρώτες πανευρωπαϊκές συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στην Έρευνα και Τεχνολογία, παρουσιάστηκαν πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ΚΤΠ εγκαινιάζουν έναν νέο τρόπο χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων ευρείας κλίμακας όπου συνδυάζονται πόροι από ιδιωτικές βιομηχανίες, εθνικά και κοινοτικά προγράμματα. Στόχος είναι η συνέργεια σε κοινούς στρατηγικούς ερευνητικούς στόχους, η αύξηση των ιδιωτικών δαπανών για την έρευνα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ. Οι τρεις πρώτες ΚΤΠ, που αναμένονται στις αρχές του 2008, αφορούν τα ενσωματωμένα συστήματα πληροφορικής, τα καινοτόμα φάρμακα και τη νανοηλεκτρονική. Θα ακολουθήσουν ΚΤΠ για την αεροναυπηγική και τις εναέριες μεταφορές, το υδρογόνο και τις κυψέλες καυσίμων, καθώς και το σύστημα "Παγκόσμια Παρακολούθηση για το Περιβάλλον και την Ασφάλεια". Οι Κοινές ... >>

Συνεντεύξεις

Πρέπει να αναζητήσουμε μια πιο δημιουργική μέθοδο μάθησης

Νίκολας Νεγκροπόντε

Ιδρυτής και Πρόεδρος, One Laptop per Child