Τεύχος 55

Τεύχος 55 | Ιούλ.-Αύγ. 2006
Σημείωμα της Έκδοσης
Παρά τις προσπάθειες που γίνονται για την ισότητα των φύλων, η παρουσία των γυναικών στον τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας παραμένει σε χαμηλά επίπεδα. Αποτελεί δε παράδοξο το γεγονός ότι, ενώ αυξάνεται το ποσοστό των γυναικών πτυχιούχων, δεν υπάρχει αντίστοιχη αύξηση της απασχόλησής τους στον ερευνητικό τομέα. ... >>

Αφιέρωμα

Ισότητα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ανισότητα στην επιστημονική σταδιοδρομία. Αυτή την εικόνα παρουσιάζει σήμερα η έρευνα στην Ευρώπη, παρά τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη ληφθεί για την ενίσχυση της εκπροσώπησης των γυναικών στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο. Σύμφωνα με την πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής "She Figures 2006", η οποία παρέχει αποκαλυπτικά στοιχεία για τη σύγχρονη θέση και τις προοπτικές των Ευρωπαίων γυναικών στην έρευνα και την επιστήμη, μόνο το 29% των Ευρωπαίων ερευνητών είναι γυναίκες. Επιπλέον, ο ρυθμός αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στην έρευνα είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο των ανδρών και, συνεπώς, εάν η τάση αυτή εξακολουθήσει, η ανισότητα των δύο φύλων θα ενισχυθεί τα επόμενα χρόνια. Στο αφιέρωμα αυτό παρουσιάζεται η θέση των γυναικών στην ευρωπαϊκή έρευνα, οι προοπτικές και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην επιστημονική τους σταδιοδρομία, τα κοινωνικά και ... >>