Τεύχος 62

Τεύχος 62 | Σεπ.-Οκτ. 2007
Σημείωμα της Έκδοσης
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν το σημαντικότερο τομέα της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στην Ευρώπη τα 23 εκατ. ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων και παρέχουν περισσότερες από 100 εκατ. θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά η χώρα των μικρών επιχειρήσεων, ... >>

Αφιέρωμα

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν το σημαντικότερο τομέα της ελληνικής, αλλά και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στην Ευρώπη τα 23 εκατ. ΜΜΕ αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου των επιχειρήσεων και παρέχουν περισσότερες από 100 εκατ. θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα είναι κυριολεκτικά η χώρα των μικρών επιχειρήσεων, καθώς το 99,8% των επιχειρήσεων απασχολούν λιγότερους από 100 υπαλλήλους. Ο ρόλος των ΜΜΕ είναι καθοριστικός για την οικονομική ανάπτυξη, την παραγωγή, την απασχόληση, την αποκέντρωση και την κοινωνική συνοχή. Η επιβίωσή τους, ωστόσο, δεν είναι εύκολη υπόθεση στις ανταγωνιστικές συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς: απαιτούνται συνεχής εκσυγχρονισμός στην παραγωγή και τη διαχείριση, καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, νέες τεχνολογίες, δυναμικές συνεργασίες και ανταγωνιστικές ιδέες. Συνθήκες στις οποίες δύσκολα μπορούν να ανταποκριθούν οι ΜΜΕ οι οποίες, σε αντίθεση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, δεν διαθέτουν ούτε ... >>

Συνεντεύξεις

Οι επιστημονικές ιδέες πρέπει να μετουσιώνονται σε νέα προϊόντα

Γιώργος Χατζημαρκάκης

Ευρωβουλευτής των Γερμανών Φιλελευθέρων