Τεύχος 56

Τεύχος 56 | Σεπ.-Οκτ. 2006
Σημείωμα της Έκδοσης
Η καινοτομία αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Ισχυρός άξονας της πολιτικής για την ενίσχυσή της είναι οι Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας, καθώς, παρά τις διεθνείς συνεργασίες, η καινοτομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται, σε μεγάλο βαθμό, σε τοπικό επίπεδο μέσω της ... >>

Αφιέρωμα

Η καινοτομία αποτελεί έναν από τους σημαντικούς παράγοντες για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Οι Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας αποτελούν ισχυρούς άξονες τεχνολογικής πολιτικής, καθώς, παρά τις διεθνείς συνεργασίες, η καινοτομία εξακολουθεί να αναπτύσσεται, σε μεγάλο βαθμό, σε τοπικό επίπεδο μέσω της συνεργασίας ομοειδών επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων. Στόχος της δημιουργίας και ανάπτυξης Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας είναι η μείωση της διαφοράς της καινοτομικής επίδοσης των Περιφερειών της χώρας από τον κοινοτικό μέσο όρο και την ανταγωνιστική διεθνοποίηση των προσπαθειών τους. Οι πέντε πρώτοι Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας (ΠΠΚ) που θα ενισχύσουν την τεχνολογική δεξιότητα, την αριστεία και την ανταγωνιστικότητα της Περιφέρειας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ανακοινώθηκαν πρόσφατα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Πρόκειται για δράση που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα" (Άξονας Προτεραιότητας 4: ... >>

Συνεντεύξεις

Χρειάζεται μια πολιτική για την ενσωμάτωση της επιστήμης στην εκπαίδευση, ως διαδικασία και τρόπος ζωής, όχι μόνο ως γνώσεις

Φώτης Καφάτος

Καθηγητής, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας