Τεύχος 53

Τεύχος 53 | Μάρ.-Απρ. 2006
Σημείωμα της Έκδοσης
Η έρευνα και η καινοτομία βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ωστόσο, η Ευρώπη παρουσιάζει το εξής παράδοξο: ενώ διαθέτει πολλές επιστημονικές ομάδες που συμμετέχουν σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων και παράγουν ... >>

Αφιέρωμα

Ένας μηχανισμός που προετοιμάζει τη "νέα γενιά καρπών" της έρευνας και φέρνει την αριστεία στο κέντρο της ευρωπαϊκής επιστήμης εισάγεται, σύμφωνα με τον Επίτροπο για την επιστήμη και την έρευνα Janez Potočnik, στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council, ERC), φορέα αρμόδιο για τη χρηματοδότηση της βασικής έρευνας, στο πλαίσιο του προγράμματος "Ιδέες" του 7ου ΠΠ. Αποστολή του Συμβουλίου είναι να υποστηρίζει δραστηριότητες έρευνας αιχμής που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία των ίδιων των ερευνητών και διεξάγονται από μεμονωμένες ομάδες, που συναγωνίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η χρηματοδότηση των ερευνητικών έργων θα γίνεται με βάση την επιστημονική τους ποιότητα (αριστεία), μετά από αξιολόγηση από σώμα ανεξάρτητων κριτών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, που βρήκε θερμούς υποστηρικτές στην επιστημονική κοινότητα όλης της Ευρώπης, παρουσιάζει ένα επιπλέον ενδιαφέρον για την Ελλάδα: πρόεδρος του Επιστημονικού ... >>

Συνεντεύξεις

Να αξιοποιήσουμε την αιολική ενέργεια σήμερα

Andrew Garrad

Διευθυντής, Garrad Hassan