Συνεντεύξεις

2014

Μιχάλης Βαφόπουλος

Επιστημονικός Συνεργάτης στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα"

Θεόδωρος Παπαθεοδώρου

Επιστημονικός Συνεργάτης στο Μεταπτυχιακό 'Ψηφιακές Μορφές Τέχνης' της ΑΣΚΤ

2013

2011

Peter Wothers

Διευθυντής Σπουδών, Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Cambridge

Pages