Συνεντεύξεις

2013

2011

Ισίδωρος Καρατζάς, Μιχάλης Κρητικός

Στελέχη του Τομέα Αξιολόγησης Ερευνητικής Δεοντολογίας και Ηθικής (Ethics Review Sector), Γενική Διεύθυνση Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

2010

Frunk Burnet,

Καθηγητής Επικοινωνίας της Επιστήμης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αγγλίας

Pages