Τεύχος 59

Τεύχος 59 | Μαρ.-Απρ. 2007
Σημείωμα της Έκδοσης
Η μετάβαση σε μια κοινωνία που θα βασίζεται στη γνώση αποτελεί πρόκληση για τα επόμενα χρόνια. Η τεχνολογία εξελίσσεται, ο τρόπος που οι πολίτες επικοινωνούν, ενημερώνονται, εργάζονται, ψυχαγωγούνται αλλάζει. Η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας ζωής μέσω των τεχνολογιών πληροφορικής και του Διαδικτύου ... >>

Αφιέρωμα

Η Κοινωνία της Πληροφορίας και οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών βρίσκονται φέτος στο προσκήνιο με την ανακήρυξη του 2007 ως "Έτος Ευρυζωνικότητας". Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια που καταβάλλει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια για την ψηφιακή σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Σημαντικά βήματα έχουν ήδη γίνει για το "ψηφιακό άλμα" της χώρας: καταρτίστηκε και υλοποιείται η εθνική Ψηφιακή Στρατηγική, εντατικοποιήθηκε η αξιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας", υλοποιήθηκαν σημαντικά έργα πληροφορικής στο δημόσιο τομέα και ενισχύθηκε η ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και η διείσδυση της ευρυζωνικότητας. Ταυτόχρονα, μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης με τίτλο "Ψηφιακή Ελλάδα" βρίσκεται σε εξέλιξη για την ευαισθητοποίηση πολιτών και επιχειρήσεων σχετικά με τα οφέλη που αποφέρουν οι νέες τεχνολογίες στην καθημερινότητα: ενισχύουν την παραγωγικότητα και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής ... >>

Συνεντεύξεις

Να φέρουμε τις νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο πιο κοντά στην καθημερινή ζωή του Έλληνα πολίτη

Βασίλειος Ασημακόπουλος

Καθηγητής, Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού