Η αξιοποίηση του 6ου ΠΠ αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη Σερβία