Η ανταγωνιστικότητα στηρίζεται στην εφευρετικότητα και η εφευρετικότητα στηρίζεται στη ροή πλήρους πληροφόρησης

Ευάγγελος Μπούμπουκας

Διευθυντής Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Τεύχος 30 | Μάιος-Ιούν. 2002

Συνέντευξη

Με αφορμή την κυκλοφορία του 30ου τεύχους του περιοδικού "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία", ο Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) κ. Ευάγγελος Μπούμπουκας συζητάει εφ' όλης της ύλης με τους συντάκτες του περιοδικού, Μαργαρίτη Προέδρου και Μαρία Κουτροκόη.

Στη συνέντευξή του ο κ. Μπούμπουκας υπογραμμίζει τη μεγάλη συνεισφορά της έρευνας και της καινοτομίας στην ανταγωνιστικότητα της χώρας. Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά την προσαρμογή των ελληνικών ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων στο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας. 

Αναφερόμενος στις προκλήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας, ο Διευθυντής του ΕΚΤ επισημαίνει την ανάγκη ανάληψης δράσεων για την ανάπτυξη ελληνικού περιεχομένου, και μιλάει για το ρόλο του ΕΚΤ τα επόμενα χρόνια, ως εθνικού φορέα συλλογής, διαχείρισης και διάθεσης επιστημονικού περιεχομένου σε κάθε ιδιώτη. Η συνέχεια στη συνέντευξη που ακολουθεί.

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ