Βασικός στόχος του 6ου ΠΠ είναι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των κοινοτικών ερευνητικών δράσεων

Λεωνίδας Καραπιπέρης

Γενική Διεύθυνση "Έρευνα", ΕΕ

Τεύχος 29 | Μάρ.-Απρ. 2002

Συνέντευξη

Εχοντας μια μακρά εμπειρία στη Γενική Διεύθυνση "Έρευνα" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Λεωνίδας Καραπιπέρης είναι ένα από τα στελέχη που εργάζονται εδώ και αρκετούς μήνες για να ετοιμάσουν τις βασικές αρχές και προδιαγραφές των νέων μέσων υλοποίησης του 6ου Προγράμματος Πλαισίου - των Ολοκληρωμένων Έργων και των Δικτύων Αριστείας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην  Αθήνα, για την ημερίδα του ΕΚΤ, ο κ. Καραπιπέρης μίλησε στο "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία" στον Μαργαρίτη Προέδρου, για αυτά τα νέα μέσα που αποτελούν και τη σημαντικότερη καινοτομία του 6ου ΠΠ. Ο κ. Καραπιπέρης υπογραμμίζει ότι τα δύο νέα μέσα χαρακτηρίζονται από απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών, από ευελιξία και προσαρμοστικότητα και από αυξημένη διαχειριστική αυτονομία. Επίσης, επισημαίνει ότι τόσο τα Ολοκληρωμένα Έργα όσο και τα Δίκτυα Αριστείας θα πρέπει να διέπονται από ένα όραμα και τον φιλόδοξο στόχο για ουσιαστικό αντίκτυπο στην κοινωνία, με την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και τη διάδοση της γνώσης.

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ