Η επιστήμη δεν είναι ανεξάρτητη φραστηριότητα που πραγματοποιείται σε γυάλινους πύργους

Gregory Medrano

Προϊστάμενος, Γενική Διεύθυνση Έρευνας, EE

Τεύχος 34 | Ιαν.-Φεβ. 2003

Συνέντευξη

Συνέντευξη με τον κ. Gregory Medrano, προϊστάμενο του τομέα για την «Ευαισθητοποίηση στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας» της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ