Η έρευνα στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη εξειδικευμένων ερευνητικών ινστιτούτων

Ιωάννης Βάσαλος

Πρόεδρος, ΕΚΕΤΑ

Τεύχος 35 | Μαρ.-Απρ. 2003

Συνέντευξη

Συνέντευξη με τον Καθ. Ιωάννη Βασάλο, Πρόεδρο Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρίας Διαχείρισης και Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης (ΤΠΘ)

Διαβάστε τη συνέντευξη εδώ