Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Mark K I Tan
International Health, 2021;, ihab057, https://doi.org/10.1093/inthealth/ihab057
Published: 16 September 2021
Προσεγγίζεται το θέμα των υφιστάμενων ανισοτήτων, που έγιναν πιο εμφανείς κατά την COVID-19, από παγκόσμια και εθνική προοπτική, διερευνώντας τις τρέχουσες και πιθανές κοινωνικοοικονομικές και υγειονομικές επιπτώσεις σε τρεις ομάδες πληθυσμού
COVID-19 and World Order: The Future of Conflict, Competition, and Cooperation
Hal Brands, Francis J. Gavin
Published by: Johns Hopkins University Press, 2020 Book, Available Open Access on Project MUSE
Ποιες θα είναι οι συνέπειες της πανδημίας και ποια θα είναι η παγκόσμια τάξη πραγμάτων μετά την COVID; Το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, έχει συγκαλέσει εμπειρογνώμονες από το εσωτερικό και το εξωτερικό του πανεπιστημίου για να συζητήσουν την παγκόσμια τάξη μετά την COVID-19. Σε μια σειρά δοκιμίων, οι διεθνείς εμπειρογνώμονες στη δημόσια υγεία και την ιατρική, τα οικονομικά, τη διεθνή ασφάλεια, την τεχνολογία, την ηθική, τη δημοκρατία και τη διακυβέρνηση φαντάζονται ένα τολμηρό νέο όραμα για το μέλλον μας.
Essien UR, Dusetzina SB, Gellad WF.
JAMA. doi:10.1001/jama.2021.17764
Published online October 22, 2021
Η επίτευξη φαρμακο-ισότητας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία και πολιτική για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγεία. Θα απαιτηθούν καινοτόμες λύσεις που θα αφορούν την πρόσβαση, το κόστος και την ποιότητα της φαρμακευτικής θεραπευτικής φροντίδας.
Ageing in a post COVID world
The Lancet Healthy Longevity, VOLUME 2, ISSUE 2, E53, FEBRUARY 01, 2021, DOI:https://doi.org/10.1016/S2666-7568(21)00010-6
Published: February, 2021 
Το editorial συνδέει την έκθεση της επιτροπής "Government's House of Lords’ Science and Technology Select Committee" που δημοσιεύτηκε στις 15.1.2021 https://publications.parliament.uk/pa/ld5801/ldselect/ldsctech/183/183.pdf και αφορά στην υγεία των ηλικιωμένων, με την πανδημία. 
Braswell, Matthew et al.
OTA International: December 2021 - Volume 4 - Issue 4 - p e155 doi: 10.1097/OI9.0000000000000155
Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εξετάσει τις πιθανές ανισότητες στην πρόσβαση και τη χρήση υπηρεσιών τηλεϊατρικής κατά τη γρήγορη μετάβαση σε εικονική κλινική κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages