Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

El-Chaarani, Hani
Journal of Contemporary Research in Business Administration and Economic Sciences (JCRBAES), Vol. 1, Issue 1.
Posted: 13 May 2021
Η έρευνα ρίχνει φως στις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της COVID-19 και παρέχει πολλές προτάσεις για την ανάκαμψη των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών στις αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες χώρες.
Mark K I Tan
International Health, 2021;, ihab057, https://doi.org/10.1093/inthealth/ihab057
Published: 16 September 2021
Προσεγγίζεται το θέμα των υφιστάμενων ανισοτήτων, που έγιναν πιο εμφανείς κατά την COVID-19, από παγκόσμια και εθνική προοπτική, διερευνώντας τις τρέχουσες και πιθανές κοινωνικοοικονομικές και υγειονομικές επιπτώσεις σε τρεις ομάδες πληθυσμού
COVID-19 and World Order: The Future of Conflict, Competition, and Cooperation
Hal Brands, Francis J. Gavin
Published by: Johns Hopkins University Press, 2020 Book, Available Open Access on Project MUSE
Ποιες θα είναι οι συνέπειες της πανδημίας και ποια θα είναι η παγκόσμια τάξη πραγμάτων μετά την COVID; Το Πανεπιστήμιο Johns Hopkins, έχει συγκαλέσει εμπειρογνώμονες από το εσωτερικό και το εξωτερικό του πανεπιστημίου για να συζητήσουν την παγκόσμια τάξη μετά την COVID-19. Σε μια σειρά δοκιμίων, οι διεθνείς εμπειρογνώμονες στη δημόσια υγεία και την ιατρική, τα οικονομικά, τη διεθνή ασφάλεια, την τεχνολογία, την ηθική, τη δημοκρατία και τη διακυβέρνηση φαντάζονται ένα τολμηρό νέο όραμα για το μέλλον μας.
Meru Sheel, Samuel McEwen, Sara E. Davies
The Lancet Regional Health - Western Pacific, Volume 18, 2022, https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100366
Οι άνθρωποι που ζουν σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος και οι κυβερνήσεις τους έχουν περιορισμένη προσφορά και περιορισμένες επιλογές μάρκας εμβολίου, γεγονός που συμβάλλει στην ανισότητα των εμβολίων
Arrieta T.
The Economic and Labour Relations Review. March 2022. doi:10.1177/10353046221083051
First Published March 28, 2022
Η παρούσα μελέτη μέσα από την αξιολόγηση τεσσάρων τάσεων που ενισχύθηκαν κατά τη διάρκεια της λιτότητας: disinvestment, decentralisation, decollectivisation and disintegration, διερευνά πώς οι καταστροφικές συνέπειες της πανδημίας επιδεινώθηκαν από την εφαρμογή ενός προγράμματος λιτότητας, το οποίο, ως προέκταση μιας νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας, υποστήριξε την ανάπτυξη της αγοράς εις βάρος του κράτους πρόνοιας.
Essien UR, Dusetzina SB, Gellad WF.
JAMA. doi:10.1001/jama.2021.17764
Published online October 22, 2021
Η επίτευξη φαρμακο-ισότητας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία και πολιτική για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγεία. Θα απαιτηθούν καινοτόμες λύσεις που θα αφορούν την πρόσβαση, το κόστος και την ποιότητα της φαρμακευτικής θεραπευτικής φροντίδας.
Ageing in a post COVID world
The Lancet Healthy Longevity, VOLUME 2, ISSUE 2, E53, FEBRUARY 01, 2021, DOI:https://doi.org/10.1016/S2666-7568(21)00010-6
Published: February, 2021 
Το editorial συνδέει την έκθεση της επιτροπής "Government's House of Lords’ Science and Technology Select Committee" που δημοσιεύτηκε στις 15.1.2021 https://publications.parliament.uk/pa/ld5801/ldselect/ldsctech/183/183.pdf και αφορά στην υγεία των ηλικιωμένων, με την πανδημία. 
Braswell, Matthew et al.
OTA International: December 2021 - Volume 4 - Issue 4 - p e155 doi: 10.1097/OI9.0000000000000155
Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να εξετάσει τις πιθανές ανισότητες στην πρόσβαση και τη χρήση υπηρεσιών τηλεϊατρικής κατά τη γρήγορη μετάβαση σε εικονική κλινική κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages