Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Coupet, E., Yamani, E.
J Labour Market Res 56, 3 (2022). https://doi.org/10.1186/s12651-022-00308-5
11 April 2022
Διερευνάται η επίδραση της COVID-19 στην αγορά εργασίας των Αφροαμερικανών. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται ο πιθανός οικονομικός αντίκτυπος της COVID-19 στις φυλετικές ανισοτήτες στην απασχόληση και τις εισοδηματικές διαφορές, χρησιμοποιώντας δεδομένα σε εθνικό, πολιτειακό και αστικό επίπεδο με δεδομένα και για τις 77 συνοικίες της πόλης του Σικάγο).
The Impact of COVID-19 on European Unemployment and Labor Market Slack
Sazmaz, Elif Beyza et al.
Working Paper Series available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3766376
Posted: 17 Jan 2021
Η μεθοδολογία που ακολουθείται για τη διερεύνηση πώς η πανδημία επηρέασε την αγορά εργασίας στην Ευρώπη, κάνει ανάλυση των τάσεων ανεργίας, πριν και μετά την COVID-19 σε πέντε μεγάλες χώρες : Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Πολωνία.
The Immediate Impacts of COVID-19 on Low-Income Households: Evidence from Malaysia
Zakaria, R. H.; Sabri, M. F.; Satar, N. M.; Magli, A. S.
Sustainability 2023, 15(10), 8396; https://doi.org/10.3390/su15108396
Published: 22 May 2023
Αυτή η μελέτη ασχολήθηκε με τις οικονομικές επιπτώσεις της νόσου του κορονοϊού 2019 (COVID-19) στα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Οι ασύμμετρες οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, που ήταν δυσμενέστερες προς τους φτωχούς, τους νέους και τις γυναίκες, έχουν εδραιωθεί. Ωστόσο, τα στοιχεία σε μικρότερη κλίμακα  που αφορούν τους φτωχούς είναι περιορισμένα, απαιτώντας έτσι λεπτομερή κατανόηση για τον σχεδιασμό μιας αποτελεσματικής στοχευμένης βοήθειας. Σε αυτή τη μελέτη συγκεντρώθηκαν δεδομένα από συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο, χρησιμοποιώντας ένα πλαίσιο δειγματοληψίας που παρείχε το Τμήμα Στατιστικής της Μαλαισίας.
Hjalte Lokdam
iCourts Working Paper Series, No. 231, 2021, IMAGINE Working Paper No. 14 (2021)
Posted: 13 Jan 2021
Η έγκαιρη ανταπόκριση στην κρίση COVID-19, τονίζει ότι οι στόχοι που επιδιώκονται στο πλαίσιο της μεταρρυθμισμένης (κρίση της Ευρωζώνης) Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), ενδέχεται να αποκλίνουν από το σύνολο των πολιτικών που συνδέονται παραδοσιακά με τον νεοφιλελευθερισμό.
Charis E. Kubrin, Bradley Bartos and Richard McCleary
Social Science Quarterly, 2022, Working Paper Series, Number of pages: 34 
Posted: 26 May 2022
Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι πολιτικές λιτότητας αντιστοιχούν σε αυξημένα ποσοστά αυτοκτονιών στην Ελλάδα για το σύνολο του πληθυσμού και για τους άνδρες και τις γυναίκες. Εδώ, συζητώνται οι συνέπειες των ευρημάτων για την τρέχουσα οικονομική κρίση που συνδέεται με την πανδημία COVID-19.
Diffenbaugh, N.S., Field, C.B., Appel, E.A. et al.
Nat Rev Earth Environ (2020). DOI: https://doi.org/10.1038/s43017-020-0079-1 
Published: 29 July 2020
Η κοινωνικοοικονομική αναταραχή που σχετίζεται με την COVID-19 αποτελεί μια εξαιρετικά ασυνήθιστη αλλαγή της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης με το Γήινο Σύστημα. Αυτή η αλλαγή συνδέονται ειδικότερα με την ενέργεια, τις εκπομπές ρύπων, την ποιότητα του αέρα και το κλίμα, καθώς και την παγκοσμιοποίηση, την επισιτιστική ασφάλεια, τη φτώχεια και τη βιοποικιλότητα
Light DW, Lexchin J.
Journal of the Royal Society of Medicine. November 2021. doi:10.1177/01410768211053006
First Published November 3, 2021
Το κόστος δεν είναι ο μόνος λόγος που τα εμβόλια δεν φθάνουν σε ευάλωτους πληθυσμούς σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Άλλοι παράγοντες όπως οι διεφθαρμένοι πολιτικοί, οι κακές συγκοινωνιακές συνδέσεις και η αδυναμία διατήρησης μιας ψυκτικής αλυσίδας είναι όλοι σημαντικοί παράγοντες

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

The Health and Socio-Economic Crisis of COVID-19 'State of Shock': A Case Study in Greece
Chapsa, Xanthippi, Polychronidou, Persefoni, Athanasenas, Athanasios L.
European Journal of Interdisciplinary Studies ; 14(2):100-118, 2022, http://doi.org/10.24818/ejis.2022.23
Published: December 2022
The COVID-19 multiplier effects of tourism on the Greek economy
Theodore Mariolis, Nikolaos Rodousakis, George Soklis
Tourism Economics, https://doi.org/10.1177/1354816620946547
August 4, 2020

Pages