Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Kapopoulos, Panayotis; Thomaidou, Foteini ; Anastasiou, Dimitrios
Alpha Bank Inshights, July 2020, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3701448
Posted: 8 Oct 2020

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Past, present and future of the Spanish labour market: when the pandemic meets the megatrends
Dolado, J.J., Felgueroso, F. and Jimeno, J.F.
Applied Economic Analysis, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/AEA-11-2020-0154
Publication date: 5 January 2021
Αυτή η εργασία επιχειρεί μια επισκόπηση της κατάστασης της αγοράς εργασίας στην Ισπανία κατά τη διάρκεια της κρίσης Covid-19, υπό το φως των των προηγούμενων υφέσεων, των μέτρων που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και με έμφαση στον ρόλο των παγκόσμιων τάσεων.
Citation: Hotez PJ
PLoS Biol 19(7): e3001369. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001369
Published: July 28, 2021
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επιθετικότητα κατά της επιστήμης και των επιστημόνων στην Αμερική προέρχεται από τρεις πηγές: 1) ακροδεξιά μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου, 2) συντηρητικά ειδησεογραφικά μέσα και 3) ομάδες διαμόρφωσης σκέψης που παρέχουν πνευματικές βάσεις για να τροφοδοτήσουν τα δύο πρώτα στοιχεία
Market design to accelerate COVID-19 vaccine supply
Juan Camilo Castillo, Amrita Ahuja, et al.
Science 25 Feb 2021: eabg0889 DOI: 10.1126/science.abg0889
Οι κυβερνητικές συμφωνίες με παραγωγούς εμβολίων, αντικατοπτρίζουν το μεγάλο χάσμα μεταξύ κοινωνικών και εμπορικών κινήτρων και οι επενδύσεις σε εμβόλια δεν είναι ανάλογη των ωφελειών.
Fox, J, Bartholomae, S.
Financial Planning Review. 2020;e1103. https://doi.org/10.1002/cfp2.1103
First published: 26 December 2020
Αυτό το άρθρο παρέχει μια σύντομη περίληψη και ανασκόπηση του αντίκτυπου της πανδημίας COVID ‐ 19 στα οικονομικά των νοικοκυριών.
Science, eabd2438 DOI: 10.1126/science.abd2438
23 Jul 2020
Η ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλεί δονήσεις που διαδίδονται στο έδαφος ως σεισμικά κύματα υψηλής συχνότητας. Τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας COVID-19 προκάλεσαν εκτεταμένες αλλαγές στην ανθρώπινη δραστηριότητα, με αποτέλεσμα τη μείωση του σεισμικού θορύβου έως και 50% για διάρκεια ενός μηνός . Η περίοδος αυτή του 2020 είναι η μεγαλύτερη και πιο εξέχουσα παγκόσμια ανθρωπογενής σεισμική μείωση θορύβου. 
Farzanegan, M.R.; Feizi, M.; Gholipour, H.F.
J. Risk Financial Manag. 2021, 14, 105. https://doi.org/10.3390/jrfm14030105
Αντικείμενο της μελέτης σε 150 χώρες, είναι η θετική συσχέτιση που παρατηρήθηκε μεταξύ του υψηλού επιπέδου κοινωνικοοικονομικής παγκοσμιοποίησης των χωρών και του υψηλότερου ποσοστού έκθεσης και θνησιμότητας από την  COVID-19 στις χώρες αυτές.
Geographies of the COVID-19 pandemic
Reuben Rose-Redwood, Rob Kitchin, Elia Apostolopoulou, et al.
Dialogues in Human Geography, DOI https://doi.org/10.1177/2043820620936050
First Published June 24, 2020 
Η παγκόσμια υγειονομική κρίση από την πανδημία COVID-19, επιδεινώθηκε από τις προ υπάρχουσες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές κρίσεις και ενέτεινε τις υπάρχουσες ανισότητες, επηρεάζοντας δυσανάλογα τα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας. Αυτό το άρθρο παρέχει μια επισκόπηση κρίσης, αναγνωρίζοντας την γεω-χωρική φύση της πανδημίας COVID-19 και προβάλλοντας τη γεωγραφική μελέτη για την καλύτερη κατανόησή της.
From Vaccine Nationalism to Vaccine Equity — Finding a Path Forward
Ingrid T. Katz, et al.
N Engl J Med 2021; 384:1281-1283, DOI: 10.1056/NEJMp2103614
April 8, 2021
Σε πολλές από τις φτωχότερες χώρες του κόσμου, η διανομή των εμβολίων παραμένει ανύπαρκτη και οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το 80% του πληθυσμού των χωρών αυτών δεν θα εμβολιαστεί φέτος.

Pages