Ψυχολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Samuel, J.; Rahman, M.M.; Ali, G.G.M.N.; Samuel, Y.; Pelaez, A.
Preprints 2020, 2020050318 (doi: 10.20944/preprints202005.0318.v1)
Online: 20 May 2020
Η σοβαρότητα της πανδημίας COVID-19 προκάλεσε ακραία συναισθήματα και ψυχικές προκλήσεις. Η μελέτη αναλύει το κοινό συναίσθημα χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Twitter, για να προσδιορίσει τις κυρίαρχες τάσεις συναισθημάτων που σχετίζονται με την πίεση για «άνοιγμα» της οικονομίας. Χρησιμοποιούνται μεθοδολογίες ανάλυσης κειμένου για να διερευνήσει την υποστήριξη του κοινού και τις συνέπειες, σε δύο πιθανά σενάρια - ένα πρώιμο άνοιγμα και ένα καθυστερημένο άνοιγμα. 
December 20, 2020
Μελέτη με τη συμμετοχή περισσότερων από 11.000 συμμετεχόντων σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, διερευνά την συμβολή των μασκών και των καλυμμάτων προσώπου στην ποιότητα ζωής και στην ψυχική υγεία
Experiences with online education during COVID-19
Norris, C.; Fenwick, J. B..
2022 ACM Southeast Conference, ACMSE 2022 ; : 44-51, 2022, https://doi.org/10.1145/3476883.3524049
Στις αρχές της άνοιξης του 2020, τα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο μετέφεραν ξαφνικά τα μαθήματά τους στο διαδίκτυο ως απάντηση στην πανδημία COVID-19. Αρκετοί ερευνητές έχουν μελετήσει τον αντίκτυπο αυτής της ξαφνικής κίνησης στην ψυχική υγεία και την εκπαίδευση των φοιτητών. Αυτό το άρθρο παρέχει μία άλλη άποψη για τον αντίκτυπο στους φοιτητές της μετακίνησης μαθημάτων στο διαδίκτυο.
Engin Üngüren, Yaşar Yiğit Kaçmaz
Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, Volume 30, 2022, https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2022.100369.
Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο να προσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο η πανδημία COVID-19 επηρεάζει το άγχος για τη σταδιοδρομία των φοιτητών τουριστικών σχολών, οι οποίοι είναι οι δυνητικοί μελλοντικοί εργαζόμενοι στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας.
Dr. Jorge Pelegrín-Borondo, Dr. Mario Arias-Oliva, Dr. Ala Ali Almahameed, Dr. Miguel Prado Román
European Research on Management and Business Economics, 2021, 100171, https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2021.100171.
Available online 12 October 2021
Αυτή η εργασία αναλύει τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση των ατόμων να εμβολιαστούν για Covid-19, χρησιμοποιώντας ένα προσαρμοσμένο Γνωσιακό-Συναισθηματικό-Κανονιστικό μοντέλο.

COVID-19 Generation: A Conceptual Framework of the Consumer Behavioral Shifts to Be Caused by the COVID-19 Pandemic
Russell J. Zwanka & Cheryl Buff
Journal of International Consumer Marketing, DOI: 10.1080/08961530.2020.1771646
Published online: 29 May 2020
Ερευνάται ο πιθανός αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στα παγκόσμια χαρακτηριστικά των καταναλωτών, στα αγοραστικά μοτιβα, στην παγκόσμια διασύνδεση, στην ψυχογραφική αγοραστική συμπεριφορά και σε ενέργειες μάρκετινγκ. 

COVID-19 as a psychological contagion: A new Pandora’s box to close?
Dua Azim, Sohail Kumar, Sundus Nasim, Taha Bin Arif
Infection Control & Hospital Epidemiology, DOI: https://doi.org/10.1017/ice.2020.127
Published online by Cambridge University Press: 13 April 2020
Υπό το πρίσμα της πρόσφατης πανδημίας, είναι φυσικό οι επαγγελματίες υγείας, οι ερευνητές, τα μέσα ενημέρωσης και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για τη δημόσια υγεία, να επικεντρώνονται κυρίως στις παθογόνες και βιολογικές απειλές της λοίμωξης, προκειμένου να κατανοήσουν την σχετική παθοφυσιολογία και να προτείνουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό της νόσου.
Υπό τέτοιες συνθήκες, όταν υπάρχει απειλή για την ύπαρξη του ατόμου, τα ζητήματα ψυχικής υγείας έρχονται σε δεύτερη θέση και συχνά αγνοούνται. Ωστόσο, η σταθερή ψυχική υγεία είναι ένα από τα κλειδιά για την καταπολέμηση αυτής της συνεχιζόμενης πανδημίας και την αποκατάσταση της κοινωνίας μετά από αυτή. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ψυχικές επιπτώσεις μιας πανδημίας, είναι υποχρεωτικό να αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα συναισθήματα που συνδέονται με αυτή, όπως ο φόβος, το άγχος και ο θυμός.
COVID-19 and its impact on education, social life and mental health of students: A Survey
Kunal Chaturvedi, Dinesh Kumar Vishwakarma,  Nidhi
Children and Youth Services Review, 105866, https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2020.105866.
Available online 25 December 2020
Διερευνήθηκαν οι επιπτώσεις της πανδημίας στον τρόπο ζωής των μαθητών, μέσω μιας έρευνας συνολικά 1182 ατόμων διαφορετικών ηλικιακών ομάδων από διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο Δελχί.
Fernando, Imali et al.
Working Paper Series, Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3770202
Posted: 21 Jan 2021
Ο κύριος στόχος αυτής της εργασίας είναι να συστηματοποιήσει και να οργανώσει τις σύγχρονες γνώσεις σχετικά με τη συσσώρευση αποθεμάτων αγαθών κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας
Comparative optimism about infection and recovery from COVID‐19; Implications for adherence with lockdown advice
Koula Asimakopoulou, Vera Hoorens,  Ewen Speed, et al.
Health Expectations, https://doi.org/10.1111/hex.13134
First published: 27 September 2020
Σε αυτό το άρθρο, διερευνάται η εμφάνιση «συγκριτικής αισιοδοξίας» σε σχέση με τους κινδύνους για την υγεία και τη συμπεριφορά των ανθρώπων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID ‐ 19.

Pages