Ψυχολογία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Creese, B., Khan, Z., et al.
International Psychogeriatrics, 1-21. doi:10.1017/S1041610220004135
Published online by Cambridge University Press:  17 December 2020
Η μελέτη στοχεύει στο να προσδιορίσει εάν η μοναξιά και η σωματική άσκηση συνδέονται με την κακή ψυχική υγεία κατά τη διάρκεια μιας περιόδου υποχρεωτικής κοινωνικής αποστασιοποίησης στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Tagini, S., Brugnera, A., Ferrucci, R., et al.
Appl Psychol Health Well‐Being. https://doi.org/10.1111/aphw.12274
First published: 15 April 2021
Διερευνώνται ποιοί είναι οι καθοριστικοί παράγοντες για την αντίληψη του κινδύνου για νόσηση από COVID‐19, μέσω ανάλυσης δημοσιευμάτων από τις πηγές PubMed, Scopus και Web of Science.
Science, doi:10.1126/science.caredit.abi7624
Mar. 29, 2021
Από τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα έως τις μονάδες εντατικής θεραπείας και από τα επιστημονικά περιοδικά έως τους κυβερνητικούς φορείς, οι επιστήμονες που καταπολεμούν την πανδημία έχουν την αίσθηση οτι χτυπούν έναν τοίχο.
Health psychology and the coronavirus (COVID-19) global pandemic: A call for research
Madelynne A. Arden,  Joseph Chilcot
British Journal of Health Psychology, https://doi.org/10.1111/bjhp.12414
First published: 30 March 2020
Τη στιγμή της γραφής του πρόντος,  υπήρξαν σημαντικές εξάρσεις της επιδημίας COVID-19  επιδημίες στο  μεγαλύτερο μέρος του κόσμο, υ με την Ευρώπη να αποτελει το επίκεντρο. Οι προσπάθειες για έλεγχο και περιορισμό της μετάδοσης του νέου κορονοϊού, βασίζονται εν πολλοίς στην αλλαγή συμπεριφοράς των αντρώπων. Είναι  σαφές ότι η ψυχολογία της υγείας έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι θα ανταποκριθούν και θα αντιμετωπίσουν την απειλή του COVID-19 και πώς θα ανταποκριθούν και θα προσαρμοστούν στις απαιτήσεις για νέες συμπεριφορές που υπαγορεύονται από τα περιοριστικά μέτραμε.
OECD (2020)
Teaching in Focus, No. 36, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/05da3183-en
Με το ξέσπασμα της κρίσης COVID-19, οι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν στο προσκήνιο και έπρεπε να διδάξουν σε ένα νέο πλαίσιο διαδικτυακής επκοινωνίας και αβεβαιότητας σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων. Αυτή η κατάσταση, πρόσθεσε νέες απαιτήσεις και πιέσεις σε μια ήδη ευαίσθητη εργασία και ενδέχεται να έχει επηρεάσει σημαντικά την ικανοποίηση και το άγχος της εργασίας των εκπαιδευτικών.
Samuel, J.; Rahman, M.M.; Ali, G.G.M.N.; Samuel, Y.; Pelaez, A.
Preprints 2020, 2020050318 (doi: 10.20944/preprints202005.0318.v1)
Online: 20 May 2020
Η σοβαρότητα της πανδημίας COVID-19 προκάλεσε ακραία συναισθήματα και ψυχικές προκλήσεις. Η μελέτη αναλύει το κοινό συναίσθημα χρησιμοποιώντας δεδομένα από το Twitter, για να προσδιορίσει τις κυρίαρχες τάσεις συναισθημάτων που σχετίζονται με την πίεση για «άνοιγμα» της οικονομίας. Χρησιμοποιούνται μεθοδολογίες ανάλυσης κειμένου για να διερευνήσει την υποστήριξη του κοινού και τις συνέπειες, σε δύο πιθανά σενάρια - ένα πρώιμο άνοιγμα και ένα καθυστερημένο άνοιγμα. 
December 20, 2020
Μελέτη με τη συμμετοχή περισσότερων από 11.000 συμμετεχόντων σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, διερευνά την συμβολή των μασκών και των καλυμμάτων προσώπου στην ποιότητα ζωής και στην ψυχική υγεία
Dr. Jorge Pelegrín-Borondo, Dr. Mario Arias-Oliva, Dr. Ala Ali Almahameed, Dr. Miguel Prado Román
European Research on Management and Business Economics, 2021, 100171, https://doi.org/10.1016/j.iedeen.2021.100171.
Available online 12 October 2021
Αυτή η εργασία αναλύει τους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση των ατόμων να εμβολιαστούν για Covid-19, χρησιμοποιώντας ένα προσαρμοσμένο Γνωσιακό-Συναισθηματικό-Κανονιστικό μοντέλο.

COVID-19 Generation: A Conceptual Framework of the Consumer Behavioral Shifts to Be Caused by the COVID-19 Pandemic
Russell J. Zwanka & Cheryl Buff
Journal of International Consumer Marketing, DOI: 10.1080/08961530.2020.1771646
Published online: 29 May 2020
Ερευνάται ο πιθανός αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 στα παγκόσμια χαρακτηριστικά των καταναλωτών, στα αγοραστικά μοτιβα, στην παγκόσμια διασύνδεση, στην ψυχογραφική αγοραστική συμπεριφορά και σε ενέργειες μάρκετινγκ. 

COVID-19 as a psychological contagion: A new Pandora’s box to close?
Dua Azim, Sohail Kumar, Sundus Nasim, Taha Bin Arif
Infection Control & Hospital Epidemiology, DOI: https://doi.org/10.1017/ice.2020.127
Published online by Cambridge University Press: 13 April 2020
Υπό το πρίσμα της πρόσφατης πανδημίας, είναι φυσικό οι επαγγελματίες υγείας, οι ερευνητές, τα μέσα ενημέρωσης και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής για τη δημόσια υγεία, να επικεντρώνονται κυρίως στις παθογόνες και βιολογικές απειλές της λοίμωξης, προκειμένου να κατανοήσουν την σχετική παθοφυσιολογία και να προτείνουν τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό της νόσου.
Υπό τέτοιες συνθήκες, όταν υπάρχει απειλή για την ύπαρξη του ατόμου, τα ζητήματα ψυχικής υγείας έρχονται σε δεύτερη θέση και συχνά αγνοούνται. Ωστόσο, η σταθερή ψυχική υγεία είναι ένα από τα κλειδιά για την καταπολέμηση αυτής της συνεχιζόμενης πανδημίας και την αποκατάσταση της κοινωνίας μετά από αυτή. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ψυχικές επιπτώσεις μιας πανδημίας, είναι υποχρεωτικό να αναγνωρίσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα συναισθήματα που συνδέονται με αυτή, όπως ο φόβος, το άγχος και ο θυμός.

Pages