Δημόσια υγεία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Nature 589, 16-18 (2021), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-020-03626-1
18 December 2020
Η ταχεία προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε για την αντιμετώπιση του ιού SARS-CoV-2, θα μπορούσε να αλλάξει το μέλλον της επιστήμης των εμβολίων.
EClinicalMedicine, Volume 32, 2021, 100754, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.100754.
February 1, 2021
Για ένα επιτυχημένο πρόγραμμα εμβολιασμού οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πρέπει να αναπτύξουν προσεκτικές στρατηγικές και παρεμβάσεις προς τις ευάλωτες κοινότητες με πολύγλωσσο και διεπιστημονικό τρόπο
Gouzoulis, G., & Galanis, G.
Sociology of Health & Illness. 2021; 00: 1– 7. https://doi.org/10.1111/1467-9566.13305
First published: 11 June 2021
Επιχειρείται μια ανάλυση για το πώς η "χρηματιστικοποίηση" των μη-χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, ακινήτων και συντάξεων μπορεί να επιδεινώσει τη δημόσια υγεία μέσω του μετασχηματισμού του χώρου εργασίας, των συνθηκών διαβίωσης, καθώς και της αντίληψης που έχουν για τον κίνδυνο για την υγεία, οι οικονομικά εξαρτημένες ομάδες.
The impact of COVID-19 and strategies for mitigation and suppression in low- and middle-income countries
Patrick G. T. Walker, Charles Whittaker, Oliver J. Watson, et al. 
Science : Vol. 369, Issue 6502, pp. 413-422,  DOI: 10.1126/science.abc0035
24 Jul 2020
Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης πανδημίας της νόσου COVID-19, η μελέτη συνδυάζει δημογραφικά δεδομένα, πρότυπα επαφών, σοβαρότητα της νόσου και την ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης. Η ανάλυση δείχνει τον βαθμό στον οποίο οι χώρες έχουν κινητοποιηθεί για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19
N Engl J Med 2021; 385:1825-1827, DOI: 10.1056/NEJMp2113403
November 11, 2021
Μια πιο πιθανή εικόνα του μέλλοντός μας με τον ιό SARS-CoV-2 έρχεται στο επίκεντρο εάν εξετάσουμε τα γνωστά πρότυπα μόλυνσης ενός άλλου αναπνευστικού ιού, της γρίπης. Αυτή η εμπειρία μπορεί να μας βοηθήσει να επαναφέρουμε τις προσδοκίες και να τροποποιήσουμε τους στόχους για την αντιμετώπιση του SARS-CoV-2.
Lainjo B.
J Multidiscip Healthc. 2021;14:2361-2372, https://doi.org/10.2147/JMDH.S321751
Published 27 August 2021
Στόχος της μελέτης είναι να διεξαχθεί μια ανασκόπηση της πανδημίας Covid-19 εστιάζοντας στο θέμα της νοσηρότητας και θνησιμότητας, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης και της ποιότητας ζωής
The effects of school closures on SARS-CoV-2 among parents and teachers
Jonas Vlachos, Edvin Hertegård, Helena B. Svaleryd
Proceedings of the National Academy of Sciences Mar 2021, 118 (9) e2020834118; DOI: 10.1073/pnas.2020834118
Αξιοποιώντας δεδομένα από τη Σουηδία, μελετάται ο αντίκτυπος στους εκπαιδευτικούς και στις οικογένειες μαθητών, από τη μετάβαση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διαδικτυακή.
Won, J.-H.; Lee, H.
Int. J. Mol. Sci. 2020, 21(24), 9775; https://doi.org/10.3390/ijms21249775
Published: 21 December 2020
Παρά την επιτυχή ανάπτυξη εμβολίων για την νόσο COVID-19, αναμένεται να προκύψουν νέες προκλήσεις όπως, η επίτευξη μεγάλης κλίμακας παραγωγής, η ψυχρή εφοδιαστική αλυσίδα, η μακροπρόθεσμη ασφάλεια και η χαμηλή αποδοχή των εμβολίων.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2021.
Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/26134.
Οι καθοριστικοί παράγοντες της αποδοχής του εμβολιασμού είναι πολύπλοκοι, μεταβλητοί και συγκεκριμένοι για το εκάστοτε περιβάλλον

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Giorgos Bamias, Styliani Lagou, Michalis Gizis, George Karampekos, Konstantinos G Kyriakoulis, Christos Pontas, Gerassimos J Mantzaris
Inflammatory Bowel Diseases, Volume 26, Issue 8, August 2020, Pages 1144–1148, https://doi.org/10.1093/ibd/izaa143

 

Pages