Δημόσια υγεία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

The New England Journal of Medicine, DOI: 10.1056/NEJMp2112063
October 23, 2021
Σε αυτό το άρθρο γνώμης, υποστιρίζεται οτι η πανδημία προκάλεσε ανατροπή σε οργανωτικά και πολιτικά οδοφράγματα, ενώ ταυτόχρονα επέτρεψε την ανάδειξη δυσάρεστων αληθειών για το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης των ΗΠΑ
Ann Danaiya Usher
The Lancet, Volume 397, Issue 10280, 2021, Page 1171, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00721-2.
Available online 25 March 2021
Η συγγραφέας παραθέτει το νομικά εμπόδια και τα πολιτικά ζητήματα που υφίστανται  στον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δωρεά εμβολίων COVID-19 σε άλλα έθνη.
Transmission heterogeneities, kinetics, and controllability of SARS-CoV-2
Kaiyuan Sun, et al.
Science  15 Jan 2021: Vol. 371, Issue 6526, eabe2424, DOI: 10.1126/science.abe2424
Για τον καλύτερο έλεγχο της πανδημίας, είναι σημαντική η κατανόηση των παραγόντων που οδηγούν στη διάδοσή της. Στο άρθρο αυτό η ομάδα ερευνητών μελετά τη μετάδοση του SARS-CoV-2 στην επαρχία Χουνάν της Κίνας.
Presant CA, Macalintal J, Ashing KT, Yeung S, Tiep B, West H, Merla A, Phillips T.
JCO Oncol Pract. 2022 Feb;18(2):99-105. doi: 10.1200/OP.21.00625. Epub 2022 Jan 5. PMID: 34985989.
February 01, 2022
Το κάπνισμα, ο καρκίνος και η COVID-19 παρουσιάζουν δυσανάλογο φόρτο ασθενειών και θανάτων μεταξύ φυλετικών και εθνοτικών μειονοτήτων. Οι γεωγραφικές και πληθυσμιακές αναλύσεις καταλήγουν ότι άτομα σε περιοχές χαμηλού εισοδήματος και υψηλού πληθυσμού μειονοτήτων, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο.
Natalie Dea
Nature 602, 185 (2022), doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-00336-8
08 February 2022
Για την αποτελεσματική διαχείριση της πανδημίας απαιτούνται καλύτερα αριθμητικά στοιχεία. Ένας από τους καλύτερους τρόπους που υπάρχουν για μια ξεκάθαρη εικόνα της COVID-19 δεν χρησιμοποιείται καθόλου. Είναι καιρός να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της τυχαίας δειγματοληψίας.
Toward Understanding COVID-19 Recovery: National Institutes of Health Workshop on Postacute COVID-19.
Andrea M. Lerner, Daphne A. Robinson, Linda Yang, et al.
Ann Intern Med. [Epub ahead of print 30 March 2021]. doi:10.7326/M21-1043
Στις 3 - 4 Δεκεμβρίου 2020, το National Institute of Allergy and Infectious Diseases, σε συνεργασία με άλλα Ινστιτούτα και Κέντρα του NIH, συγκάλεσε ένα εικονικό εργαστήριο για να συνοψίσει τις υπάρχουσες γνώσεις σχετικά με την κατάσταση των ατόμων που νόσησαν από οξύ COVID-19
Elizabeth Ashby, Claire Biffl, and Megan Snair, Rapporteurs
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine; Health and Medicine Division; Board on Global Health; Forum on Microbial Threats
Για την αποτίμηση των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από την COVID-19 οι εμπειρογνώμονες συζήτησαν τις δυνατότητες για έναν κόσμο μετά την πανδημία και μια στρατηγική αντιμετώπισης για τους ενδιαφερόμενους φορείς που θα διασφαλίζει βιώσιμες κοινοτικές συνεργασίες και προτεραιότητα στην ισότητα της υγείας, σε εργαστήριο που διοργανώθηκε από το Forum on Microbial Threats.
To Cope with a New Coronavirus Pandemic: How Life May Be Changed Forever
Chao Wang
Chinese Journal of International Law, jmaa020,  DOI:https://doi.org/10.1093/chinesejil/jmaa020
Published: 18 August 2020
Η ζωή αλλάζει εξαιτίας της πανδημίας COVID-19. Από τη στρατηγική μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας θα εξαρτηθεί εάν θα αλλάξει για πάντα.
Peter Sarich, Citadel J Cabasag, et al.
eClinicalMedicine, 2022, 101375, https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2022.101375.
Available online 12 April 2022
Πραγματοποιείται μια συστηματική ανασκόπηση και μετα-αναλύσεις προκειμένου να αξιολογηθούν οι αλλαγές στη συμπεριφορά του καπνίσματος κατά τη διάρκεια των πρώτων φάσεων της πανδημίας COVID-19, πριν από τον εμβολιασμό το 2020.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Pages