Δημόσια υγεία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Science, doi:10.1126/science.abe0601
Jul. 28, 2020
Μόλις εγκριθούν τα πρώτα εμβόλια COVID-19, η τεράστια παγκόσμια ζήτηση θα έρθει αντιμέτωπη με περιορισμένη διαθεσιμότητα. Πολλοί ειδικοί στον τομέα της υγείας λένε ότι είναι ξεκάθαρο ποιές θα πρέπει να είναι οι ομάδες που θα το λάβουν κατά προτεραιότητα, εφαρμόζοντας μια στρατηγική που θα σώσει τις περισσότερες ζωές και θα επιβραδύνει τη μετάδοση αποτελεσματικότερα. Ωστόσο, τα χρήματα και τα εθνικά συμφέροντα ενδέχεται να επικρατήσουν.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, Washington, DC
The National Academies Press, 2020 https://doi.org/10.17226/25895.
Συνοψίζονται οι παρουσιάσεις και οι συζητήσεις από το εργαστήριο με θέμα την πρόσβαση στο εμβόλιο και την διστακτικότητα απέναντι σε αυτό. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε μέσω Zoom στις 28 Μαΐου 2020 και είναι το πρώτο από μια σειρά εργαστηρίων στην ίδια θεματολογία.
Donati, Alessandra and Baillet, Olivier and Martinet, Lily and Nalbandian, Bianca and Jordi Ornig, Dominik
Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law Research Paper 2021(1)
5 Mar 2021
Αυτή η έκθεση παρουσιάζει τα κύρια ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο Max Planck Institute Luxembourg στο πλαίσιο αιτήματος και προς όφελος του Υπουργείου Υγείας του Λουξεμβούργου.

University libraries response to COVID-19 pandemic: A developing country perspective
Muhammad Rafiq, Syeda Hina Batool, Amna Farzand Ali, Midrar Ullah
The Journal of Academic Librarianship, Volume 47, Issue 1, 2021, 102280, ISSN 0099-1333, https://doi.org/10.1016/j.acalib.2020.102280.
Available online 6 November 2020
Ο σκοπός αυτής της μελέτης ήταν να διερευνήσει την ανταπόκριση των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και να προσδιορίσει τις πρακτικές εργασίας τους, τις υπηρεσίες, τις στρατηγικές και τον ρόλο που διαδραμάτισαν. Η μελέτη κάνει επίσης συστάσεις για τη βελτίωση του ρόλου των βιβλιοθηκών σε τέτοιες καταστάσεις.

Smith Farrell, Melanie
Research, Publications, and Presentations. 32
Παρουσιάζεται το πλάνο επαναλειτουργίας της πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης του Akron, που βασίζεται στα τρέχοντα επίπεδα επικινδυνότητας μετάδοσης της COVID-19 και στις οδηγίες της διοίκησης του Πανεπιστημίου του Akron και του Γραφείου του Κυβερνήτη του Οχάιο. Η αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων είναι απαραίτητη για το εκ νέου άνοιγμα της βιβλιοθήκης και για τον συντονισμό των προσπαθειών ανάσχεσης της διάδοσης της COVID-19
Understanding Customer Responses to Service Failures during the COVID-19 Pandemic for Sustained Restaurant Businesses: Focusing on Guanxi
Chenyu Zhang, et al.
Sustainability 2021, 13(6), 3581; https://doi.org/10.3390/su13063581 (registering DOI) 
23 Mar 2021
Λόγω της πανδημίας COVID-19, τα εστιατόρια παγκοσμίως, αναγκάστηκαν να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία ακολουθώντας τα πρότυπα ασφάλειας των τροφίμων και προσαρμόζοντας τις απαραίτητες πρακτικές κοινωνικής απόστασιοποίησης.
Understanding COVID-19 vaccine efficacy
Marc Lipsitch, Natalie E. Dean
Science : eabe5938, DOI: 10.1126/science.abe5938
21 Oct 2020
Ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο θα μπορούσε να βοηθήσει στην προστασία των ομάδων υψηλού κινδύνου με δύο διαφορετικούς τρόπους: άμεση προστασία, όπου τα άτομα των ομάδων αυτών εμβολιάζονται και έμμεση προστασία, όταν αυτοί που έρχονται σε επαφή με άτομα υψηλού κινδύνου εμβολιάζονται για τον περιορισμό της μετάδοσης.
Barua, Suborna,
Working paper series, University of Dhaka - Department of International Business, available at SSRN, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3566477
Last revised: 19 Apr 2020
Μελετώνται και απεικονίζονται οι επιπτώσεις των πιθανών μακροοικονομικών σοκ της πανδημίας σε οικονομικές δραστηριότητες ή τομείς, χρησιμοποιώντας ένα τυπικό μακροοικονομικό μοντέλο AD-AS. 
Ann Danaiya Usher
The Lancet, Volume 397, Issue 10280, 2021, Page 1171, https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00721-2.
Available online 25 March 2021
Η συγγραφέας παραθέτει το νομικά εμπόδια και τα πολιτικά ζητήματα που υφίστανται  στον μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δωρεά εμβολίων COVID-19 σε άλλα έθνη.
Transmission heterogeneities, kinetics, and controllability of SARS-CoV-2
Kaiyuan Sun, et al.
Science  15 Jan 2021: Vol. 371, Issue 6526, eabe2424, DOI: 10.1126/science.abe2424
Για τον καλύτερο έλεγχο της πανδημίας, είναι σημαντική η κατανόηση των παραγόντων που οδηγούν στη διάδοσή της. Στο άρθρο αυτό η ομάδα ερευνητών μελετά τη μετάδοση του SARS-CoV-2 στην επαρχία Χουνάν της Κίνας.

Pages