Δημόσια υγεία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Andersson, S.; Aylott, N.
Soc. Sci. 2020, 9(12), 232; https://doi.org/10.3390/socsci9120232
Published: 15 December 2020
Στόχος του άρθρου είναι, πρώτον, να περιγραφεί η στρατηγική των σουηδικών αρχών για την αντιμετώπιση της έξαρσης του νέου κοροναϊού στις αρχές του 2020 και, δεύτερον, να εξηγηθεί γιατί η στρατηγική αυτή διέφερε σημαντικά από εκείνες στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες
Lior Rennert, et al.
The Lancet Child & Adolescent Health, 2021, ISSN 2352-4642, https://doi.org/10.1016/S2352-4642(21)00060-2.
Η μελέτη περιγράφει λεπτομερώς την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των στρατηγικών test για τον μετριασμό της εξάπλωσης του SARS-CoV-2 σε μια πανεπιστημιούπολη, στοχεύοντας στην αξιολόγηση της σχετικής τους αποτελεσματικότητας.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 2021.
Washington, DC: The National Academies Press
ISBN 978-0-309-16213-5 , DOI 10.17226/26068
Οδηγίες προς πολιτειακούς, τοπικούς και ομοσπονδιακούς υπεύθυνους αναφορικά με την αύξηση της εμπιστοσύνης του κοινού στα εμβόλια COVID-19.
Sputnik V COVID-19 vaccine candidate appears safe and effective
Ian Jones, Polly Roy
The Lancet, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)00191-4
Published: February 02, 2021
Η ανάπτυξη του εμβολίου Sputnik V έχει επικριθεί για ασυνήθιστη βιασύνη και έλλειψη διαφάνειας, αλλά αποδεικνύεται ότι είναι ένα ακόμα εμβόλιο που μπορεί τώρα να συμμετάσχει στον αγώνα κατά της COVID-19.
Anne-Sophie Hacquin; Sacha Altay et al.
PsyArXiv, Preprint DOI: 10.31234/osf.io/r8h6z
Last edited: Nov 17, 2020
Ένα ασφαλές και αποτελεσματικό εμβόλιο COVID-19 είναι η μόνη ελπίδα για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του SARS-CoV-2. Ωστόσο ένα εμβόλιο θα είναι πλήρως αποτελεσματικό μόνο εάν ένα σημαντικό μερίδιο του πληθυσμού συμφωνήσει να εμβολιαστεί. 

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

Surgical challenges and research priorities in the era of the COVID-19 pandemic: EAES membership survey
Marco Milone,…Christos Kontovounisios, …Elisa Cassinotti, Eugenia Yiannakopoulou, George Theodoropoulos, … Stavros A. Antoniou, et al.
Surgical Endoscopy, DOI: 10.1007/s00464-020-07835-7
04.08.2020
Kaushik Pal, George Z. Kyzas, Samo Kralj, F. Gomes de Souza
Journal of Molecular Structure, Volume 1233, 2021, 130100, https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2021.130100.
Available online 15 February 2021
Charis Girvalaki, Enkeleint A. Mechili, Cornel R. Loghin,  Filippos T. Filippidis 
Tob. Prev. Cessation 2020;6(June):37 DOI: https://doi.org/10.18332/tpc/123244
Konstantinos N Fountoulakis, Maria K. Apostolidou, Marina B. Atsiova, Anna K. Filippidou, Angeliki K. Florou, Dimitra S. Gousiou, Aikaterini R. Katsara, Sofia N. Mantzari, Marina Padouva-Markoulaki, Evangelia I. Papatriantafyllou, Panagiota I. Sacharidi, Aikaterini I. Tonia, Eleni G. Tsagalidou, Vasiliki P. Zymara, Panagiotis E Prezerakos, Sotirios A. Koupidis, Nikolaos K. Fountoulakis, George P. Chrousos,
Journal of Affective Disorders, Volume 279, 2021, Pages 624-629, DOI: https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.10.061.
15 January 2021

Pages