Δημόσια υγεία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

LeBouthillier, Yves and Nakache, Delphine
The Law, Policy & Ethics of Covid-19. Edited by Colleen M. Flood, Vanessa MacDonnell, Jane Philpott, Sophie Thériault & Sridhar Venkatapurum.
Ottawa: University of Ottawa Press
Σε αυτό το άρθρο, επιχειρείται η αξιολόγηση της νομιμότητας της προσέγγισης του Καναδά σχετικά με την επιστροφή των πολιτών από το εξωτερικό, τόσο βάσει του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο και του καναδικού συνταγματικού δικαίου.
Paul G. Auwaerter
Ann Intern Med., doi:10.7326/M21-3072
Epub ahead of print 31 August 2021
Ο τρομερός αντίκτυπος της πανδημίας στον άνθρωπο συνήθως αποτιμάταιι σε θανάτους και νοσηλείες. Ωστόσο, από σχετικές μελέτες έως και το 61% των ασθενών παρουσιάζουν συμπτώματα που επιμένουν για μήνες.
Prati, G., & Mancini, A. 
Psychological Medicine, 1-11. doi:10.1017/S0033291721000015
Published online by Cambridge University Press:  13 January 2021
Διενεργείται μια ταχεία ανασκόπηση και μετα-ανάλυση μακροχρόνιων μελετών και φυσικών πειραμάτων που διευρευνούν τη σχέση μεταξύ των περιοριστικών μέτρων για την COVID-19 και της ψυχικής υγείας.
Wiley, Lindsay Freeman and Bagenstos, Samuel R.
Arizona State Law Journal, vol. 52, issue 4 (Forthcoming 2021), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3656789 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3656789
Last revised: 2 Nov 2020
Προσδιορίζονται τρεις βασικοί τομείς που χρήζουν μεταρρύθμισης, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και δίκαιη αντιμετώπιση της τρέχουσας πανδημίας, βασισμένη στη βασική δέσμευση για κοινωνική αλληλεγγύη, στο δίκαιο της δημόσιας υγείας και στο δίκαιο για την απασχόληση και την καταπολέμηση των διακρίσεων.
Nature 605, 410-413 (2022) doi: https://doi.org/10.1038/d41586-022-01341-7
18 May 2022
Οι ερευνητές προσπαθούν να υπολογίσουν πόσα χρόνια έχουν χαθεί λόγω ανικανότητας και θανάτου εξαιτίας της πανδημίας.
The pandemic of COVID 19 and Role of Academic Libraries
Deol, Navneet Kaur and Brar, Khushpreet Singh
Library Philosophy and Practice (e-journal). 5099.
Το παρόν άρθρο υπογραμμίζει τον ρόλο των βιβλιοθηκών και του προσωπικού τους, που πρέπει να παίξουν στις κοινότητες, κατά τις επείγουσες περιστάσεις της εξάπλωσης της COVID-19, παγκοσμίως.
Abiri, Gilad and Guidi, Sebastian
Columbia Journal of Transnational Law, Forthcoming
Available at SSRN Working Paper Series
Posted: 4 Mar 2021
Για την επιτυχή αντιμετώπιση μιας επόμενης αναπόφευκτης πανδημίας, απαιτείται να σχεδιαστεί ένα σύνολο συνταγματικών εργαλείων προσαρμοσμένων στην αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία
Backer, Larry Catá
Emancipating the Mind: Bulletin of the Coalition for Peace & Ethics Vol 15 Issue 2 
December 15, 2020
Αυτό το δοκίμιο εξετάζει την ιδέα του μετασχηματισμού που προκάλεσε η πανδημία, εξετάζοντας την ιδέα της μεταμόρφωσης σε τέσσερις κρίσιμες πτυχές της παγκόσμιας και συλλογικής κοινωνικής οργάνωσης.

Δημοσιεύσεις Ελλήνων Ερευνητών

The noise climate at the time of SARS-CoV-2 VIRUS/COVID-19 disease in Athens – Greece: The case of Athens International Airport and the Athens Ring Road (Attiki Odos)
Konstantinos Vogiatzis, Vassiliki Zafiropoulou, Georgia Gerolymatou, Dimitrios Dimitriou, Bill Halkias, Aristofanis Papadimitriou,  and Aristeidis Konstantinidis
NOISE MAPPING, Volume: 7 Issue: 1 Pages: 154-170, DOI: 10.1515/noise-2020-0014
Published online: 26 Sep 2020
The management of public libraries during COVID-19 pandemic: a systematic literature review through PRISMA method
Petros Kostagiolas , Anna Katsani
Library Management, ISSN: 0143-5124, https://doi.org/10.1108/LM-08-2021-0068
Article publication date: 9 September 2021

Pages