Δημόσια υγεία

Επιστημονικές Δημοσιεύσεις Ανοικτής Πρόσβασης

Science, doi:10.1126/science.abl8715
Aug. 5, 2021
Η εστίαση στην ποιότητα του αέρα των εσωτερικών χώρων που προέκυψε από την τρέχουσα πανδημία, θα μπορούσε να επισπεύσει το τέλος της και ίσως και να αποτρέψει την επόμενη, ενώ μπορεί επίσης να φέρει ευρύτερες αλλαγές για καλύτερες συνθήκες εργασίας.
MIT Technology Review
October 2, 2020
Ο καθηγητής χημείας στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο Μπόλντερ, Jose-Luis Jimenez, ο οποίος ασχολείται με την έρευνα στα αερολύματα για 20 χρόνια, συνέστησε μια ομάδα με εννέα ακόμα εμπειρογνώμονες στον τομέα αυτό, για να δημιουργήσει ένα ανοιχτό Google Doc που απευθύνεται στο ευρύ κοινό, προσφέροντας ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με το τι πρέπει να γνωρίζει κάποιος για τη μετάδοση αερολυμάτων, από βέλτιστες πρακτικές για τις μάσκες έως το εάν είναι ασφαλές να ταξιδεύει με αεροπλάνο.
The Lancet Regional Health – Europe
The Lancet Regional Health - Europe, Volume 13, 2022,  https://doi.org/10.1016/j.lanepe.2022.100326.
February 2022,
Εμβολιασμένα και ανεμβολίαστα άτομα πρέπει να συνυπάρχουν με ανοχή, εμπιστοσύνη και σεβασμό ο ένας για τον άλλον.
National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2021.
Washington, DC: The National Academies Press.https://doi.org/10.17226/26409
Συνοψίζονται οι υψηλού επιπέδου συζητήσεις στο πλαίσιο του συγκεκριμένου εργαστηρίου, αναφορικά με τις δυνατότητες χρήσης ταξιδιωτικών διαπιστευτηρίων COVID-19, τον τρόπο υπέρβασης  πρακτικών και ηθικών προκλήσεων και τον πιθανό ρόλο τους στην πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου.
Palmedo, Michael and Ragavan, Srividhya
Working Paper Series, American University - Program on Information Justice and Intellectual Property and Texas A&M University School of Law.
Posted: 05 May 2021
Καθώς οι ΗΠΑ εξετάζουν εάν μπορεί να υποστηριχθεί η απαλλαγή των συμφωνιών TRIPS, η εργασία πραγματεύεται τον παραδοσιακό ρόλο  του United States Trade Representative (USTR) σχετικά με το ζήτημα των φαρμακευτικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Turner, David and Guillemette, Yvan and Egert, Balazs and Botev, Jamila
CESifo Working Paper No. 9151, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3872390
Posted: 24 Jun 2021
Για μια τυπική χώρα του ΟΟΣΑ, η χαλάρωση των υφιστάμενων περιοριστικών μέτρων αναμένεται να αυξήσει το ΑΕγχΠ κατά περίπου 4-5%. Ο εμβολιασμός θα συμβάλει στη μείωση των περιοριστικών μέτρων σε μελλοντικά επιδημικά κύματα, παρέχοντας τεράστια οφέλη, λιγότερες λοιμώξεις και ισχυρότερη οικονομική δραστηριότητα.
Sarah Humboldt-Dachroeden, Olivier Rubin, Snorre Sylvester Frid-Nielsen,
One Health, Volume 10, 2020, 100146, https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2020.100146.
Αυτό το άρθρο χρησιμοποιεί βιβλιομετρική ανάλυση για να διερευνήσει τις τάσεις, και τα χαρακτηριστικά της One Health όπως εμφανίζεται στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία. Η One Health έχει τη δυναμική να καθιερωθεί ως ένας ολοκληρωμένος ερευνητικός τομέας, εμπλέκοντας πολύπλευρη εμπειρία σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους.
Rebecca C H Brown, Dominic Kelly, Dominic Wilkinson, Julian Savulescu
The Lancet Infectious Diseases, 2020, ISSN 1473-3099, https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30766-0.
Αρχικά εξετάζεται η επιστημονική σκοπιμότητα των διαβατηρίων ανοσίας, απαντώνται τα ηθικά επιχειρήματα που είναι κατά και τέλος παρατίθενται τα θετικά ηθικά επιχειρήματα.
Metzger, Daniel ; Paaso, Mikael ; Pursiainen, Vesa
Working Paper Series, Erasmus University Rotterdam (EUR) and University of St. Gallen, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3715926
Posted: 01 Nov 2020
Μελετάται ο ρόλος της στατιστικής παιδείας (στατιστικού εγγραμματισμού) στην ερμηνεία των πληροφοριών που σχετίζονται με την COVID-19, στην εκτίμηση του κινδύνου μόλυνσης και στον βαθμό συμμόρφωσης με τα περιοριστικά μέτρα. Πραγματοποιήθηκε μια μεγάλης κλίμακας έρευνα σε περίπου 4.000 ολλανδικά νοικοκυριά.
von Bogdandy, Armin and Villarreal, Pedro
Max Planck Institute for Comparative Public Law & International Law (MPIL) Research Paper No. 2020-46,
November 19, 2020
Αυτό το άρθρο παρουσιάζει το διεθνές δίκαιο ιδίως για την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τα πιθανά νομικά μέσα του εθνικισμού των εμβολίων (Vaccine nationalism) καθώς και την πρωτοβουλία COVAX ως μέσο για μια πιο δίκαιη παγκόσμια διανομή του.

Pages